<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
töissä JotBarilla

JotBarin myyntipäällikkö Jyrki Hämäläinen kertoo omista kokemuksistaan JotBarin riveissä ja siitä, mikä sai hänet siirtymään Jotbarille.

 

Myyntipäälliköksi JotBarille

Hämäläisellä on pitkä kokemus myyntityöstä: “Työurani aikana olen myynyt rakennusteknisiä tuotteita, taloushallintopalveluja ja viime vuodet työajanseurantaratkaisuja. Kaupan ja liiketalouden koulutus on tukenut työntekemistä. JotBarin myyntipäällikkönä Hämäläisen työnkuvaan kuuluu pääasiassa uusasiakashankintaa, mutta myös vanhojen asiakkuuksien hoitoa.

Hämäläinen toimi aiemmin työnajanseurantaratkaisuja tarjoavan yrityksen palveluksessa. Kun hänelle tarjoutui yllättäen tilaisuus siirtyä JotBarille, Hämäläinen ei epäröinyt: “Olin aiemmin törmännyt JotBarin ratkaisuihin ja halusin käyttää tilaisuuden hyväksi”. Hämäläinen oli kuullut mm. asiakkailta hyviä kokemuksia JotBarista: “JotBarilla on hyvä maine, toimivat ratkaisut ja hyvät referenssit."

 

Monipuolisemman tuotteen tuomat edut

Vaikka itse työnkuva on Hämäläisen mukaan säilynyt yrityksen vaihdoksesta huolimatta melko samanlaisena, ovat monipuolisemmat tuotteet tuoneet mukanaan selkeitä etuja: “Tehtävät ovat melko samat, mutta asiakaskoko on nyt suurempi ja pystyn tarjoamaan asiakkaalle työajanseurannan lisäksi monipuolisempia palveluita, kuten työvuorosuunnittelua ja kulunvalvontaa”.

Yrityksen tunnettuus näkyy myös asiakkaiden suhtautumisessa, mikä vaikuttaa myyntiin: “JotBar tunnetaan hyvin, ja se on toiminut pitkään alalla, jolloin asiakkaat ottavat sen vakavammin”, Hämäläinen kertoo. Yrityksen pitkä toiminta alalla näkyy hänen mukaansa myös kehitystyössä: “JotBarilla kehitetään toimintaa ja tuotteita jatkuvasti. Kun on riittävät resurssit, niin tämä on mahdollista. Toimintaan panostetaan koko ajan”.

 

Työntekijöiden viihtyvyys on tärkeää

JotBar tarjoaa työntekijöilleen normaalit henkilöstöedut kuten työterveydenhuollon ym. Näiden lisäksi JotBarilla tarjotaan myös muita, erityisesti henkilöstön viihtyvyyteen ja hyvinvointiin keskittyneitä etuja.

Erityisen mielenkiintoisena etuna Hämäläinen mainitsee etätyöskentelymahdollisuuden Espanjan aurinkorannikolla: “Työntekijä voi viettää siellä vaikka viikon ja tehdä esimerkiksi pari päivää etätöitä ja lomailla tai käyttää saldovapaita loppuajan”. Työntekijöistä pidetään hyvää huolta myös Suomen maan kamaralla: “Toimistollamme käy myös hieroja, jolle työntekijät voivat varata aikoja”, Hämäläinen kertoo.

 

Tiimityöskentelystä vaihtelua yksinäiseen myyntityöhön

Hämäläisen mukaan tiivis tiimityöskentely myös usein melko yksinäisen myyntityön saralla on ollut yksi parhaista asioista JotBarilla: “JotBarilla työtä tehdään yhdessä. Yleensä myynti on hyvin yksinäistä työtä, mutta JotBarilla toimitaan tiimeinä”.

Hämäläinen kertoo, että tiimityön merkitys korostuu erityisesti pitkälle räätälöitävien tuotteiden myynnissä, jolloin vaaditaan paljon valmistelua ja asiantuntijuutta: “JotBarilla siihen on hyvät mahdollisuudet ja asiakkaat arvostavat sitä. Varsinkin kun mennään suuriin asiakkuuksiin, niin myyjän apuna pitää olla myös projektipäällikkö, joka on mukana niin myynnissä kuin itse projektin toteutuksessa. JotBarilla tiimi toimii myynnin tukena hyvin ja sitä kehitetään jatkuvasti vielä paremmin toimivaksi”, Hämäläinen jatkaa.

 

JotBar on kokemusta, laatua ja varmuutta

Kun Hämäläistä pyydettiin tiivistämään omin sanoin se, mitä JotBar on, nosti hän esiin kolme asiaa: “Kokemusta, laatua ja varmuutta. Kokemus on sitä, että JotBar on vanha yritys ja töissä on kaiken ikäisiä ihmisiä eli löytyy niin kokemusta kuin intoa. Pitkät juuret toimialasta antavat varmuutta. Esimerkiksi asiakkaalle voidaan antaa referenssejä”. JotBar on perheyritys, jossa nuorempi sukupolvi on myös vahvasti mukana.  

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, otathan yhteyttä meihin. Kerromme mielellämme lisää itsestämme ja palveluistamme! Käy tutustumassa myös muihin ajankohtaisiin artikkeleihin blogissamme.

OTA YHTEYTTÄ Työpaikka JotBar Solutions Oy:lla