<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

OPAS: KOHTI TEHOKKAAMPAA VARASTONHALLINTAA

Varastonhallinnalla tarkoitetaan varastointiin liittyvien toimenpiteiden hallintaa yrityksissä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. tavaran vastaanotto, varaston sisäinen siirtely, hyllytys, keräily ja toimitus. Näillä arkisilla toimenpiteillä on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan – sen tehokkuuteen tai tehottomuuteen.

Luettuasi oppaan sinulla on kattavampi käsitys varastonhallinnan kriittisistä osa-alueista sekä siitä, miten varastonhallinnan prosesseja voidaan tehostaa ja optimoida varastonhallintajärjestelmän avulla.

Käsittelemme varastonhallinnan oppaassa mm. seuraavia asioita:Tehokkaampaa varastonhallintaa

  • Mitä kaikkea varastonhallinnan tulisi kattaa?
  • Mitkä ovat varastonhallinnan yleisimmät haasteet?
  • Miten varastonhallinnan perinteiset sudenkuopat saadaan vältettyä?
  • Miten tehokas varastonhallinta näkyy liiketoiminnassa?

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Oppaan lataaminen on maksutonta eikä lomakkeen täyttäminen sido sinua mihinkään.