<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MITÄ HYÖTYÄ ON TÖIDEN SEURANNASTA?

työaikalaki velvoittaa 

Työtuntien seuranta ja dokumentointi on työaikalain vaatima velvollisuus. Lain mukaan työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista työntekijäkohtaisesti (Työaikalaki, 7 luku, 32 §). Mutta mitä hyötyä on tämän lisäksi seurata itse työtehtäviä?

Töiden seurantaa tarvitaan, kun halutaan kerätä tietoa henkilöstön ajankäytön jakautumisesta eri töille. Työaikaa analysoimalla voidaan parantaa myös henkilöstön työtehoa ja selvittää mahdollisia piilokustannuksia.

 

Työajanseuranta ja töiden seurannan erot

Työajanseurannassa seurataan työntekijän kokonaistyöaikaa kun töiden seurannassa tarkastellaan mihin työtehtäviin päivittäinen työaika kuluu. Meidän töiden seuranta -järjestelmällä saadaan tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa henkilöstön työajan käytöstä. Työtunnit kohdistuvat leimausten perusteella eri töille, urakoille tai projekteille. Lisäksi työt voivat koostua monista työvaiheista, joita seurataan. 

Järjestelmä rekisteröi töiden aloitukset, lopetukset ja vaihdot sekä määrä- ja laatutiedot, kuten teollisuudessa hylätyt kappaleet. Työnumerot ja -vaiheet voidaan erotella myös tekopaikkakohtaisesti.

IMG_3651

Lataa 8 vinkkiä etätyöntekijöiden töiden hallintaan

Miten etätyöntekijöiden töitä voi seurata ja hallinnoida, lataa tästä opas jossa on kahdeksan vinkkiä!

Voit aina palata meille, jos sinulla herää kysymyksiä!

IMG_3196

TÖIDEN SEURANTA TUO HYÖTYJÄ MONELLA TASOLLA

Yrityksen kustannuslaskentaan töiden seuranta tuo täysin uuden ulottuvuuden. Sen ansiosta toteutuneita työtunteja päästään vertaamaan tuotantosuunnitelmiin. Tuotannon teholaskenta ja urakkalaskenta saadaan pohjautumaan todelliseen toteumaan, kun mukaan saadaan täsmälliset työkustannukset.

Työntekijän näkökulmasta meidän töiden seuranta -järjestelmä antaa mahdollisuuksia itseohjautuvuuteen. Töiden seurannan avulla sekä esimies että työntekijät itse voivat seurata tavoitteisiin pääsemistä ja ottaa tavoitteet töiden suunnittelussa huomioon. 

Työhyvinvointia tukemassa

Työhyvinvoinnista puhuttaessa useimmilla tulee mieleen työergonomia, tauotus sekä töiden aikainen ruokailu – syödäänkö terveellisesti ja tarpeeksi usein. Työhyvinvointiin liittyy kuitenkin paljon muutakin, kuin hyvä työasento ja säännölliset tauotukset. Merkittävä osa työntekijöiden hyvinvoinnista linkittyy heidän henkiseen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Töiden seuranta mahdollistaa työntekijöiden itseohjautuvuuden samalla, kun esimies voi osoittaa omaa mielenkiintoaan työntekijän työtä kohtaan. Töiden mittaaminen ja oikean, perustellun palautteen saaminen lisäävät työntekijöiden työmotivaatiota. Kun esimiehet asettavat tavoitteita ja välietappeja, joiden edistymistä mitataan ja arvioidaan työntekijäkohtaisesti, saadaan työntekijälle tärkeää tietoa oman tekemisensä kehittämisestä ja oma työ saa samalla syvemmän merkityksen. Töiden seurannan avulla asetettuja tavoitteita ja niiden täyttymistä voidaan seurata helposti ja tehokkaasti. Sen avulla sekä esimies että työntekijät itse voivat seurata tavoitteisiin pääsemistä ja ottaa tavoitteet töiden suunnittelussa huomioon.

Palautteen saaminen työstä viestii työnantajan aidosta kiinnostuksesta ja arvostuksesta työntekijän työpanokseen. Hyödyllinen palaute ja tieto töiden etenemisestä motivoi pitkäkestoisen tai haastavan projektin aikana muistuttamalla, että omalla työpanoksella on merkitystä lopputuloksen kannalta.

 

JotBar logo_

haluatko lisätietoja?

me autamme sinua

JotBar Solutions Oy