<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miksi työaikaa pitää seurata?

työaikalaki velvoittaa 

Työtuntien seuranta ja dokumentointi on työaikalain vaatima velvollisuus. Lain mukaan työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista työntekijäkohtaisesti (Työaikalaki, 7 luku, 32 §).

Olemme kehittäneet järjestelmää, jonka avulla työaikalaissa ja työsopimuksessa määritelty työaika sekä poikkeamat voidaan näyttää toteen luotettavasti, helposti ja nopeasti. Järjestelmä rekisteröi työhön käytetyn ajan liukumineen ja ylitöineen sekä tuottaa tarvittavat raportit viranomaisille. Tarkoituksemme on auttaa sinua ymmärtämään paremmin mitä työajanseuranta on, miten sitä tehdään helposti ja miten se tulee auttamaan sinun toimintaasi.

Miten työajanseuranta auttaa yritystoimintaa?

  • Auttaa säästämään aikaa ja pitämään työn tehokkaana, kun perinteisiä raportointia ei tarvita. 
  • Kehittämään työtehtävistä ja niiden toimintatavoista entistä tehokkaampia. 
  • Arvioida eri työtehtävien tarvitsemaa aikaa
  • Dataa voi käyttää yritystoiminnan kasvun tukena
IMG_3329

Lataa työajanseurannan tarkistuslista

Työajanseuranta on määritelty laissa ja siksi on tärkeää, että työaikaa seurataan systemaattisesti ja helposti. Olemme koonneet hyvästä työajanseurannasta tarkistuslistan, jonka avulla voit selvittää oletko huomioinut kaikki tarpeelliset kohdat. 

Voit aina palata meille, jos haluat käydä yksityiskohtaisesti läpi

IMG_3486

miten työajanseurannasta tehdään helppoa?

Jotta työajanseurannasta tulee helppoa, on tärkeää hankkia järjestelmä joka toimii mahdollisimman laajasti. Olemme kehittäneet järjestelmän, josta olemme erityisen ylpeitä. Kehittämämme järjestelmä lähettää automaattisesti dataa jopa palkanlaskentaan, jolloin perinteistä tuntikirjanpitoa ja manuaalista tietojen siirtoa ei enää tarvitse. Kun työajan ja eri työvaiheiden raportointi ei vie aikaa, varsinainen työ pysyy tehokkaampana. Järjestelmä osaa tulkita eri toimialojen työehtosopimuksia ja yrityskohtaisia toimintamalleja.

Meidän työajanseurantajärjestelmä mukautuu yrityksessä paikallisesti sovittuihin sääntöihin. Esimerkiksi liukumia, joustoja tai ylityötunteja koskevat säännöt voidaan parametroida järjestelmään, mikä tuo helppoutta ja sujuvuutta päivittäiseen työtuntien kirjaamiseen sekä säästää henkilöstön aikaa ja resursseja. Järjestelmällä työtunnit ja palkanmaksu rekisteröityvät oikein myös paikallisesti sovituissa työaikajärjestelyissä, työaikojen heilahteluista huolimatta.

Työajanseuranta mahdollistaa automaattisen työaikaleimauksen, jossa työntekijä leimaa järjestelmään vain työsuunnitelmasta poikkeavat tilanteet. Jos työsuunnitelma toteutuu, aikaa vievää esimiehen hyväksymiskierrosta ei tarvita. Automaattihyväksyntä-toiminnolla ohjelma hyväksyy automaattisesti määritellyt ehdot täyttävät päivät. Järjestelmään voidaan määritellä erilaiset hyväksymisehdot henkilöryhmittäin, esimerkiksi työntekijöille, toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille.

JotBar logo_

haluatko lisätietoja?

me autamme sinua

JotBar Solutions Oy