<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kuvitus osittaisjakautumisen artikkeliin

JotBar Solutions Oy on 31.1.2019 päättänyt eriyttää kulunvalvonta-, vierailijahallinta- ja muovikorttiliiketoimintansa erilliseen yhtiöön osittaisjakautumisen kautta. Uusi yhtiö tulee toimimaan nimellä JotWare Oy ja jakautuminen rekisteröidään 30.6.2019.

Osittaisjakautuminen on seurausta JotBarin palvelujen kehittämisestä ja keskittämisestä. Työajanseurannan- ja kulunvalvonnan ratkaisut ovat liiketoimintana jo muutaman vuoden ajan kehittyneet eri suuntaan – molemmat ovat kasvavia ja kehittyviä toimialoja, ja siksi on hyvä eriyttää nämä kaksi liiketoiminta omaksi yksiköikseen. Muutoksien tavoitteena on tarjota asiakaskunnillemme entistä kattavammin heidän tarpeisiinsa sopivia palveluja.

 

JOTBAR SOLUTIONS OY JA JOTWARE OY TOIMIVAT JATKOSSA JOTBAR GROUP OY:N ALAISUUDESSA

Osittaisjakautumisen jälkeen sekä uusi JotWare Oy että JotBar Solutions Oy tulevat toimimaan tytäryhtiöinä hallinnosta vastaavan emoyhtiön, JotBar Group Oy:n alaisuudessa. JotWare Oy tulee osittaisjakautumisen jälkeen kattamaan JotBar Solutions Oy:ltä tutut kulunvalvonta- ja muovikorttiliiketoiminnan ratkaisut. Uusi yritys tulee tarjoamaan myös entistä kattavammin liiketoimintaratkaisuja näillä osa-alueilla.

Työajan- ja töidenseurantaliiketoimintaa harjoitetaan jatkossakin JotBar Solutions Oy:n alla. Osittaisjakautuminen tarjoaa JotBarille mahdollisuuden kehittää yrityksen tarjoamia kustomoituja työajanseurantaratkaisuja ja tarjota entistä kattavammin asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluita.

Osittaisjakautumisella ei ole vaikutusta käytännön toimintaan nykyisissä asiakkuuksissa – samat henkilöt vastaavat edelleen asiakassuhteista ja toiminnasta.

Tänä päivänä työajanseuranta on yhä enemmän osa henkilöstöhallintoa, kun taas kulunvalvonta on selkeästi turva-alan liiketoiminta. Jakautuminen antaa molemmille yhtiöille selkeän toimintastrategian ja mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa alan merkittäväksi yritykseksi.”
-Krister Juselius, toimitusjohtaja

 

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Lisätietoja osittaisjakautumisesta voi kysyä

Krister Juselius
puh. 0400 409 509
krister.juselius@jotbar.fi

Aiheet:
Ajankohtaista