<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jotbarin käyttöliittymässä avainasemassa on käytettävyys

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen. Me asetimme tämän tavoitteeksemme lähtiessämme kehittämään uutta käyttöliittymäämme. JotBarin uudessa käyttöliittymässä järjestelmän hakutoiminnot ja käytettävyys mukailevat yleisimpiä sovelluksia ja sivustoja. Tämän vuoksi sen käyttöön ei tarvita pitkää koulutusta ja tiedostorakenteiden opettelua.

Käytettävyys oli lähtökohtamme, mutta emme tyytyneet yksistään siihen. Uusi käyttöliittymä tulee palvelemaan entistä kattavammin yrityksen tarpeita ja mukautumaan erilaisten asiakkaidemme tarpeisiin. Lisäksi uusi käyttöliittymä tulee olemaan myös alustariippumaton eli toimimaan kaikissa laitteissa, joissa toimii selain.

 

Helpotettu käyttöönotto

Helpon käytettävyyden lisäksi olemme panostaneet uudessa käyttöliittymässä myös sen helppoon käyttöönottoon. Uusi ratkaisu tarjoaa kattavasti ratkaisuja erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Yrityksille, jotka tarvitsevat vain kevyttä seurantaa, on mahdollista toteuttaa edullinen ja toimiva ratkaisu. Järjestelmän taustalla toimii kuitenkin kattavat ominaisuudet, jotka tarjoavat mahdollisuuden laajentaa työajanseurantajärjestelmää ja ottamaan käyttöön eri ratkaisuja esim. paikalliseen sopimiseen. Uuden käyttöliittymän takana toimii selkeä bisneslogiikka, jonka avulla asiakastarpeiden määritys voidaan tehdä entistä helpommin.

 

Uusi käyttöliittymä tarjoaa entistä kattavampaa asiakaskohtaista muokattavuutta

Jokainen asiakkaamme on erilainen. Siksi uusi käyttöliittymämme on helpommin muokattavissa asiakaskohtaisesti, yritysten erilaisiin tarpeisiin. Järjestelmän näkymiä voidaan laajentaa kattavasti tarpeen mukaan. Uudesta käyttöliittymästä voidaan myös sulkea pois yritykselle tarpeettomia näkymiä helposti – ja laajentaa niitä myöhemmin yrityksen kasvaessa ja yrityksen tarpeiden muuttuessa.

 

Kattava tietoturva

Tietoturva on alusta asti ollut yksi suunnittelun lähtökohta. Toiminnot on suunniteltu siten, että ne täyttävät kirkkaasti henkilötietosuojalain vaatimukset. Myös tiedon siirto sekä tietosäilöt ovat salattuja. Varmuuden vuoksi.

 

Ratkaisuja myös HR-tarpeisiin

Uusi käyttöliittymä tarjoaa ratkaisuja myös työntekijän elinkaaren hallintaan työpaikalla eli työntekijän työhistoriaan. Nyt käyttöliittymästä saadaan tarvittaessa helposti tieto esim. työntekijän koulutuksista ja osaamisesta sekä voimassa olevista luvista. Uuteen järjestelmään voidaan rakentaa myös automatisoituja ilmoituksia lupien vanhenemisesta ja seurata esim. sähkötyöturvallisuus- ja paloturvallisuuskorttien voimassaoloa. Lisäksi uudessa käyttöliittymässä työntekijöitä voidaan hakea entistä helpommin nimen tai tehtävän perusteella.

 

Käyttöliittymässä on huomioitu myös GDPR

Uudessa käyttöliittymässä GDPR on huomioitu entistä kattavammin. Jokaisella työntekijällä on näkymä ja pääsy omiin tietoihinsa. Työntekijä voi itse tehdä yksinkertaisia tietomuutoksia ja jättää muutospyyntöjä tiedoistaan. Työntekijät voivat myös nähdä, mitä tietoa yrityksellä on työntekijöistään työajanseurannan puitteissa.

Työnjohdon puolelle on huomioitu työn kannalta tarpeettomien henkilötietojen rajaaminen - käyttöoikeudet tietoihin on määritelty tarkkaan. Esimerkiksi esimiehellä ei ole automaattisesti pääsyä samoihin tietoihin, kun palkanlaskijalla. Jokainen työntekijä voi nähdä, kenellä hänen tietoihinsa on pääsy, jonka lisäksi kaikista muutoksista ja tietojen vierailuhistoriasta jää järjestelmään jälki.

 

Kaikki tärkeät tiedot - yhdessä järjestelmässä

Henkilötietojen perustietoja on uudessa käyttöliittymässä selkeytetty entisestään ja jatkossa jokaisen henkilön taakse rakentuu entistä kattavampi työprofiili. Esimerkiksi työsuhteen tyyppi, palkkalaji ja työsopimus ovat entistä helpommin löydettävissä järjestelmässä. Järjestelmässä voi jatkossa tehdä myös työsuhteen päättymisilmoituksen, jolloin työprofiili siirtyy lopettaneiden henkilöiden rekisteriin. Myös töiden päättymisen jälkeisen työtodistuksen tulostaminen helpottuu entisestään ja kaikki tarvittavat paperit on suoraan tulostettavissa itse järjestelmästä.

 

Ratkaisuja jatkuvaan kehittämiseen

Yhä useammin kehityskeskustelut yrityksissä ovat esimiehen ja työntekijän välisiä sparraushetkiä. JotBarin avulla asetettujen tavoitteiden kehittyminen ja täyttyminen voidaan ottaa entistä helpommin osaksi sparreja ja rakentaa kehityskeskusteluista jatkuva prosessi. Järjestelmään voidaan räätälöidä myös mahdollisuus työntekijöille antaa palautetta sekä arvioita työesimiehestään ja työolosuhteista. Asiakkaamme voivat hyödyntää JotBarin omaa HR-osaamista juuri teille sopivan palaute- ja kehityskokonaisuuden toteuttamiseen.

Me olemme itse koeajaneet tehokkuus- ja tavoiteseurannan ominaisuudet sekä Helpdesk- että projektitiimissämme. Asetimme tiimeissämme tavoitteet työtehokkuuden mittaamiseen, ja töiden seurannan avulla olemme saaneet positiivisia tuloksia asetetuilla tavoitteilla.

 

Välittäminen ja palkitseminen vahvasti osana järjestelmää

JotBarin avulla yritys voi toteuttaa poissaoloraportteja, joiden ansiosta yritys voi puuttua varhaisessa vaiheessa poikkeuksellisiin tai säännöllisiin poissaoloihin – mutta myös jatkuviin ylitöihin. Näiden raporttien avulla asiakkaamme voivat entistä tehokkaammin käydä keskusteluja työntekijöidensä kanssa heti rajojen ylittyessä suuntaan tai toiseen.

Uusi käyttöliittymä tarjoaa myös entistä kattavammin työkaluja palkitsemiseen. Järjestelmään voidaan rakentaa mahdollisuus esim. osastotavoitteiden saavuttamiseen. Palkitsemisen toteutuksista keskustellaan kuitenkin aina erikseen asiakkaiden kanssa.

 

Uusi käyttöliittymä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2019 alussa

Uusi käyttöliittymä otetaan ensin pilottikäyttöön JotBarin nykyasiakkailla vuoden 2019 alussa. Vuoden 2019 loppussa käyttöliittymä on tarkoitus saada kaikkien nykyasiakkaiden ulottuville. Toki kuitenkin evaluointi on aina paikallaan ennen kuin päätös tehdään. Nykyinen käyttöliittymä ja sen tuki tulee olemaan käytössä vielä vähintään 10 vuotta. Näin varmistamme, että kaikki asiakkaamme pystyvät siirtymään rauhallisesti omalla ajallaan uuden käyttöliittymän pariin.

 

Haluatko lisätietoja?

Haluatko lisätietoja JotBarin ohjelmistoperheen ratkaisuista ja uudesta käyttöliittymästä? Voit ottaa meihin yhteyttä tai lukea lisää palveluista niiden omilla sivuilla! Tutustu työajanseuranta-, töiden seuranta, kulunvalvonta ja logistiikka-ratkaisuihin sivuillamme.

Ota yhteyttä

Aiheet:
Ajankohtaista