<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
JotBar 2019

Kiitoksia teille kaikille kuluneesta vuodesta! JotBarin vuosi 2018 on ollut kehityksen vuosi, johon kuului paljon taustalla tapahtuvaa kehitystyötä, joiden hyötyjä päästään nauttimaan tulevana vuonna. Tänä vuonna tapahtuneen kehityksen ansiosta voimme vuoden 2019 aikana ottaa kehityksemme hedelmiä käyttöön ja tarjota entistä kattavammin asiakaslähtöisiä palveluja. Kokosimme tähän artikkeliin tulevan vuoden kohokohtia ja merkittävimpiä linjauksia.

 

Uusi käyttöliittymä ja vahvistunut HR-puoli

Kerroimme syksyllä uudesta käyttöliittymän kehityksestä, jonka ensimmäisiä versioita otamme käyttöön ensi vuonna. Uusi käyttöliittymä tarjoaa mukanaan myös entistä kattavammin mahdollisuuksia yritysten henkilöstöhallintoon liittyvään toimintaan. Lisäksi vahvistamme vuoden 2019 aikana omaa asiantuntijuuttamme HR-palvelujen saralla tarjotaksemme entistä kattavammin tukea yritysten jokapäiväiseen toimintaan myös HR-palveluiden saralla.

 

Pilvipalvelut monipuolistavat palveluja

Uusi käyttöliittymämme tulee toimimaan pilvipalveluna, joka mahdollistaa asteittain entistä joustavammin yritys- ja toimialakohtaisten työajanseurannan ja TES- ja paikallisien sopimisien sovittamisen yrityksen tarpeisiin. Perinteisesti pilvi- ja SaaS-palvelut ovat yleensä suurelle massalle optimoituja, joten muokkaaminen yrityksen tarpeisiin sopivaksi on ollut kohtuullisin kustannuksin haastavaa, jollei jopa lähes mahdotonta. Tähän haluamme tuoda parannusta ja roolimme JotBarilla on huolehtia siitä, että saatte kaikki pilvipalveluiden mahdollistamat hyödyt yrityksenne käyttöön ilman niille perinteisiä rajoitteita.

 

Asiakaslähtöinen kehitys määrittää vuotta 2019

Vuosi 2018 oli kehityksen vuosi, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö toimintaamme määrittävä jatkuva kehittäminen jatkuisi myös vuonna 2019. Tulevana vuonna tulemme panostamaan erityisesti asiakaslähtöiseen kehitykseen omissa asiakaspalveluprosesseissamme.

Yksi merkittävimmistä muutoksista kohdistuu asiakkaalle tarjoamamme tuen kehittämiseen niin Helpdesk-tiimissämme kuin säännöllisten asiakaspalavereiden käynnistämisessä. Näin voimme ongelmatapauksien ratkomisen lisäksi paneutua siihen, miten asiakkaamme voi hyödyntää vielä tehokkaammin JotBar-ohjelmistoperheen tarjoamia ratkaisuja.

 

Tekninen pääkäyttäjyys tuo uusia mahdollisuuksia

Suurimmassa osassa asiakasyrityksiämme ei tänä päivänä ratkaisujemme pääkäyttäjyys ole enää kokopäiväinen positio. Tämän vuoksi harvoin tarvittavat tai toistuvat toimenpiteet saattavat helposti olla unohduksissa käyttäjäkoulutuksista huolimatta ja aiheuttaa haasteita muutostarpeiden ilmaantuessa. Sen vuoksi tulemme vuonna 2019 tarjoamaan mahdollisuuksia hyödyntää JotBaria teknisenä pääkäyttäjänä.

Teknisessä pääkäyttäjyydessä voimme syventyä yhdessä asiakkaan kanssa työajanseurannan kipukohtiin ja olosuhteiden tuomiin muutoksiin ja auttaa ratkaisemaan ne entistä nopeammin. Näin pienet muutostarpeet saadaan toteutettua kustannustehokkaasti.

Tekniseen pääkäyttäjyyteen kuuluu myös ohjelmistojen tekninen valvonta, jonka avulla pystymme kiinnittämään huomiota ohjelmistojen toimivuuteen ja hyvissä ajoin ennakoimaan mahdolliset toimivuutta rajoittavat riskit.  

Myös liittymien toimivuuden valvonta esim. palkanlaskentaan tai toiminnanohjausjärjestelmään voi kuulua teknisen pääkäyttäjyyteen. Yleensä liittymät toimivat hyvin, mutta varsinkin järjestelmään tehtyjen muutoksien jälkeen on aina olemassa tietty virheriski. Tätä riskiä pyritään pienentämään ja jos virheitä tulee, saadaan ne nopeasti korjattua.

Yksi erityisesti vuonna 2018 näkyneistä trendeistä oli paikallisen sopimisen voimakas lisääntyminen. Paikallinen sopiminen on muuttunut entistä kompleksisemmaksi ja sopimiseen liittyy yhä enemmän erityyppisiä elementtejä, kuten lisien määrityksiä ja erilaisia työaikamuotoja. Tällaisissa tilanteissa ymmärrys siitä, mikä työajanseurannassa vaikuttaa ja mihin, korostuu ja voimme tarjota paremmin apuamme.

Pääkäyttäjyys voi ratkaisusta riippuen olla muutamasta tunnista 2,5 päivään kuukaudessa, jonka aikana saamme tehtyä kaikki pienet muutokset ratkaisuun ja sen käyttämään logiikkaan tehokkaasti.

 

2019 on JotBar Solutions Oy:n 10-vuotisjuhlavuosi

Vuonna 2019 juhlistamme myös 10-vuotistaivaltamme. Juhlinta sijoittuu keväälle, jolloin järjestämme JotBar-seminaarin työajanseurannan ajankohtaisista aiheista, päättäen informaatiorikkaan päivän näyttävään juhlaan, jossa toivomme näkevämme runsaasti asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Tulemme julkaisemaan tapahtumassa uusia JotBar työajanseuranta- ja kulunvalvontaratkaisuja.

Kerromme juhlista lisää alkuvuodesta, joten alkuvuoden julkaisujamme kannattaa pitää silmällä!

 

Tavoitteemme vuodelle 2019

Vuoden 2018 teema oli laatu ja vuoden 2017 teema oli tehokkuus. Vuoden 2019 merkittävin teema tulee olemaan asiakaslähtöinen toiminta. Lähdemme myös tavoittelemaan laajempaa asiakaskohderyhmää tulevien uusien pilvipalveluidemme kautta. Olemme pohjustaneet kasvuamme myös pohjoismaisille markkinoille jo tämän vuoden puolella - aloitamme ensimmäisen työajanseurantaprojektin naapurimaassa, Ruotsissa, ensi vuonna.

Haluatko lisätietoja siitä, miten te voitte kehittää työajanseurantaanne vuonna 2019? Ota meihin yhteyttä, autamme sinua mielellämme!

Ota yhteyttä

Aiheet:
Ajankohtaista