<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
sähköinen kulunvalvonta

Tulevaisuudessa liikumme joustavasti ja turvallisesti miltei kaikkialla, kiitos avaimettomien toimitilojen. Sähköinen kulunvalvonta on tullut jäädäkseen niin isoihin kuin keskisuuriinkin yrityksiin, koska kulunseuranta ei ole digitaalitekniikan takia enää yhtä mittava investointiprojekti kuin ennen. Trendinä on alalla kuin alalla siirtyminen yhä enemmän kokonaisvaltaiseen tilojen ja kulkemisen sähköiseen hallintaan.

Jotkut kokevat kulunvalvonnan ja työsuoritteiden mittaamisen käytäntönä, joka rajoittaa ihmisten toiminnan vapautta. Jotkut saattavat jopa kokea toiminnan ja liikkumisen seuraamisen häiritsevänä tai yksityisyyttä rikkovana. Näkemystä voi verrata kritiikkiin, jota julkisissa tiloissa oleviin turvakameroihin aika ajoin kohdistuu. Kulunvalvonta on kuitenkin parhaimmillaan kulunohjausta, joka on suunniteltu helpottamaan juuri käyttäjiensä arkea ja lisäämään heidän omaa turvallisuuttaan.

 

Kulunvalvonta lisää yrityksen turvallisuutta monella tavalla

Kyberturvallisuus on yrityksessä asia, joka tulee usein huomioiduksi vasta kun se on uhattuna. Arkeen integroituna turvallisuutta ylläpitävät järjestelmät auttavat ikään kuin luonnostaan välttämään monet tietoturvauhat:

  • Yrityksessä voi olla useita turvaluokiteltuja alueita ja huoneita, joihin halutaan estää pääsy ulkopuolisilta. Kulunohjauksella estetään vahingollinen ja tahallinen pääsy kyseisiin tiloihin ja myös ohjataan henkilöstöä kulkemaan oikeita reittejä.
  • Kulunvalvonta kerää dataa tapahtumista juuri siinä mittakaavassa, kun asiakasyritykselle on tarpeen. Kulunvalvonnan päätteeltä data siirtyy keskitettyyn Jotbar-tietokantaan, josta voidaan tulostaa ja tarkastella kulunvalvonnasta kertynyttä dataa.
  • Hälytykset poikkeustilanteista ja avausyrityksistä tallennetaan: hälytykset määritellään yrityksen tarpeisiin sopiviksi.
  • Mekaaninen avain häviää, ja joudutaan kutsumaan lukkoseppä paikalle? Nämä hitaasti hoidettavat tilanteet voidaan unohtaa sähköisessä kulunvalvonnassa, jolloin poikkeustilanteet saadaan nopeasti haltuun ja voidaan ripeästi estää pääsy yrityksen tiloihin.

 

Kulunvalvonnassa räätälöinti on avainasemassa

Kustannussäästöjä ja parhaat käytännön hyödyt järjestelmästä saadaan, kun yrityksen yksilölliset tarpeet määritellään toimittajan kanssa. Tavoitteena on luoda optimaalinen ratkaisu vastaamaan yrityksen alaa, toimitiloja, turvallisuusvaatimuksia ja henkilöstöä. Kulunvalvonta on joustava toiminnallisuus, johon saadaan yhdistettyä ominaisuuksia yrityksen tarpeen mukaan, kuten työajanseurantajärjestelmä.

Lataa maksuton oppaamme "Työpaikan henkilöliikenteen riskienhallinta" ja lue lisää työpaikkojen henkilöliikenteen aiheuttamista riskeistä ja siitä, miten näitä riskejä voidaan ehkäistä kulunvalvonnan avulla.

Onko sähköinen kulunvalvonta yrityksellenne ajankohtainen aihe? Lue lisää JotBarin turvaratkaisuista Kulunvalvonta-sivuillamme.