<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Työajanseuranta ja tietosuojalaki

Äskettäin julkisuuteen nousi tapaus, jossa työajanseurantajärjestelmää käyttänyt rekisterinpitäjä määrättiin maksamaan 25 000 euron seuraamusmaksu sijaintitietojen tarpeettomasta keräämisestä. Lue, miten vältät tällaiset seuraamukset omassa organisaatiossasi. 

Tietosuojalain vastaisesti toimiminen voi tulla kalliiksi

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi heinäkuussa työntekijöiden sijaintitietoja käsitelleelle korkeakoululle tietosuojarikkomuksista 25 000 euron suuruisen seuraamusmaksun. Korkeakoululla eli rekisterinpitäjällä oli käytössään etätyöntekijöiden työajan leimaamiseen tarkoitettu mobiilisovellus, jonka käyttäminen vaati sijaintitiedon keräämistä leimaushetkellä. 

Vaikka rekisterinpitäjä kertoi käsitelleensä tietoja työntekijöiden suostumuksella ja sovelluksen käyttö oli vapaaehtoista, sijaintitietojen käsittely katsottiin lainvastaiseksi. 

Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Sijaintitiedot päällä vai pois päältä?

Työajanseurannan yhteydessä järjestelmään voidaan tallentaa henkilöiden sijaintitietoja, mutta se ei ole teknisen toimivuuden kannalta välttämätöntä. Jos organisaatiollasi on käytössä työajanseurantajärjestelmä, kannattaa olla tarkkana siitä, että sijaintitietojen tallennus on joko pois käytöstä tai tallentamiseen on pätevät ja lainmukaiset perustelut.

 

JotBarin toimittamissa työajanseurantajärjestelmissä paikkatieto on mobiilia asennettaessa lähtökohtaisesti kytketty pois päältä. Paikkatietoa kuitenkin saa ja voi kerätä, kunhan siihen on perusteltu syy. Jos asiakkaamme haluaa kerätä paikkatietoja, laitamme paikkatiedon päälle. Me emme kuitenkaan toimi rekisterinpitäjänä emmekä siten ole vastuussa paikkatietojen keräämisestä. 

Lataa nopea tarkistuslista: Näin varmistat työajanseurantajärjestelmäsi lainmukaisuuden

Varmista kokoamastamme listasta, että oma työajanseurantasi on toteutettu tietosuojalain mukaisesti tai lue, mitä sinun kannattaa huomioida ennen työajanseurantajärjestelmän hankintaa.

 

» Lataa tarkistuslista tästä