<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
töiden seuranta ja työmotivaatio

Jokainen tietää, että motivoituneet työtekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Työtyytyväisyydestä onkin kosolti akateemista ja kaupallista tutkimusta, jotka kaikki tunnustavat töytyytyväisyyden positiiviset vaikutukset työmotivaatioon ja työntekijöiden suorituskykyyn. Tyytyväiset työntekijät eivät vain suorita tehtäviä pakon sanelemina, vaan kokevat parhaimmillaan työn yhdeksi itsensä toteuttamisen keinoista.

 

Palkkio ei ole tärkein motivaatiotekijä

Toisin kuin joskus kuvitellaan, työstä saatava kohtuullinen palkkio ei ole motivaatiota lisäävien tekijöiden kärjessä. Tietysti se, mikä omassa työssä koetaan tärkeimmäksi, riippuu alasta ja työtekijän omista preferensseistä: porukassa työskentelevällä korostuu ryhmädynamiikan ja hyvän yhteishengen merkitys, asiantuntijat arvostavat mahdollisuutta ohjata omaa työtään ja perheellinen arvostaa työajan joustoja.

Kiinnostavaa on, että parhaat motivaatiotekijät löytyvät työntekijän sisäisestä motivaatiosta: siitä, miten palkitsevaksi ja merkitykselliseksi työ koetaan sisäisesti riippumatta ulkoisesta palkkiosta, kuten palkasta.

 

Millä lisää sisäistä motivaatiota?

Kuinka sitten lisätään työntekijän sisäistä motivaatiota työhönsä? Eihän ihmistä voi pakottaa ajattelemaan positiivisesti tai ylevästi työstään. On osoitettu, että nimenomaan johtamiskäytännöt ja työympäristö lisäävät työntekijän halua sitoutua yhteistyöhön työpaikalla. Erityisesti johtamistyyli, jossa työntekijöitä kohdellaan yksilöllisesti, inspiroidaan ajattelemaan itse ja osallistetaan päätöksentekoon, ovat tuottaneet hyviä tuloksia henkilöstön tyytyväisyydessä.

Myös töiden mittaaminen ja oikean palautteen saaminen lisää työmotivaatiota: tämä tarkoittaa, että johtaja asettaa tavoitteita ja välietappeja ja mittaa ja arvioi töiden edistymistä työntekijäkohtaisesti. Kun työstään saa rakentavaa palautetta ja hyvästä suorituksesta palkitaan, tuntuu oma työ saavan syvemmän merkityksen. Palautteen saaminen työstä viestii työnantajan aidosta kiinnostuksesta ja arvostuksesta työntekijän työpanokseen. Kukapa haluaisi työskennellä ”turhan takia?”. Lisäksi hyödyllinen palaute ja tieto töiden etenemisestä motivoi pitkäkestoisen tai haastavan projektin aikana muistuttamalla, että omalla työpanoksella on merkitystä lopputuloksen kannalta.

Töiden seurannan onkin todettu lisäävän työntekijöiden motivaatiota työhönsä, luottamusta työnantajaa kohtaan ja parantavan työsuoritusta.

 

Onko töiden seuranta -ratkaisun hankinta yrityksellenne ajankohtainen aihe? Tutustu ratkaisuumme Töiden seuranta -sivullamme tai ota suoraan meihin yhteyttä – autamme teitä toteuttamaan henkilöstöänne motivoivan ratkaisun!

Maksuttomasta oppaastamme "Mobiili työajan- ja töiden seuranta – helppo ja kätevä etätyöhön" voit lukea lisää töiden seurannan mahdollisuuksista mm. jousto- ja etätyössä.

 

Etätyöopas_kansikuva-1