<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
business documents on office table with smart phone and laptop computer and graph business with social network diagram and man working in the background

Työajanseuranta ja palkanlaskenta ovat erottamaton parivaljakko. Vaikka palkanlaskenta onnistuu ilman työajanseurantaa, tekee liittymä kattavan työajanseurannan ja yrityksen palkanlaskentajärjestelmän välillä yrityksen keskeisistä toiminnoista huomattavasti helpompia ja tehokkaampia. 

Nostimme tähän artikkeliin merkittävimpiä hyötyjä työajanseurannan ja palkanlaskennan liittymästä - voit lukea aiheesta kattavammin maksuttomasta Työajanseurannan liittymät -oppaastamme!

 

Miksi liittymä ratkaisujen välillä on tärkeä?

Yleensä palkanlaskentaohjelmassa käsiteltäviä tietoja ovat esim. palkkatiedot, lomatiedot, verotiedot ja muut palkanlaskennan kannalta oleelliset tiedot työntekijöistä. Töitä tehdään yleensä kuukausipalkka- tai tuntiperusteisesti ja jossain tapauksissa urakkapohjaisena palkkatyönä. Etenkin, jos töitä tehdään tuntityönä, voi palkka vaihdella kun kyseessä on esimerkiksi eri vuorokauden aikoina tehty työ tai vuorotyö. Palkka voi vaihdella työolosuhteiden mukaan, joita voivat olla esim. vaarallinen tai likainen työympäristö. Kaikki edellä mainittu voi vaikuttaa ansaitun palkan määrä merkittävästi.

Minkä perusteella palkkaa sitten lasketaan? Palkanlaskennassa on oltava tieto työntekijän suorittamien työ- ja ylityötuntien määrästä, sekä ansaituista lomista ja lisistä. Nämä tiedot saadaan luotettavasti ja reaaliaikaisesti palkanlaskennan käyttöön, kun työajanseurannan ja palkanlaskennan välillä on liittymä, joka mahdollistaa tietojen siirtymisen järjestelmien välillä.

 

Mitä tietoa palkanlaskenta tarvitsee työajanseurannasta?

  • Perustyötunnit:  Kuinka monta tuntia työntekijä on tehnyt töitä palkkajaksolla?
  • Ylityötunnit: Kuinka monta ylityötuntia palkkajaksolla on kertynyt?
  • Palkkajaksolla ansaitut lisät: Kuinka paljon työntekijälle on kertynyt ansaittuja lisiä palkkajakson aikana? Millaisia lisiä työntekijälle on kertynyt? Yleisiä esimerkkiä ansaituista lisistä ovat mm. ilta-, yö- ja pyhälisät sekä likaisen tai vaarallisen työn lisät.
  • Lomat: Ansaitut lomapäivät viedään palkanlaskentaan kun lomien pitäminen koittaa.

Palkanlaskentaa varten ratkaisu tarvitsee työajanseurannasta tarkkaa ja luotettavaa tietoa henkilötasolla. Liittymä palkanlaskennan ja työajanseurannan välillä mahdollistaa palkanmaksuun tarvittavien tietojen siirtymisen palkkaohjelmaan, jonka perusteella työntekijöiden palkka saadaan maksettua luotettavammin sekä virheettömästi, että oikea-aikaisesti.

 

Palkkojen oikeellisuus on myös mainekysymys

Väärin maksetut palkat herättävät aina kiivasta keskustelua. Sen vuoksi palkkojen maksaminen virheettömästi ja oikea-aikaisesti on yrityksille tärkeässä roolissa. Toistuvat virheet palkanmaksussa voivat aiheuttaa tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa ja aloittaa huhumyllyn, joka vaikuttaa myös yrityksen luotettavuuteen potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden silmissä. 

Työajanseurannan liittäminen palkanlaskentaan auttaa varmistamaan palkkojen oikeellisuutta, vähentäen sekä manuaalisia vaiheita palkkatietojen koostamisessa että inhimillisten virheiden mahdollisuutta osana palkanmaksua. 

 

Haluatko lisätietoja aiheesta? 

Voit lukea lisää työajanseurannan ja palkanlaskennan liittymistä Työajanseurannan liittymät -oppaassamme, jossa pureudumme työajanseurannan liittymiin yrityksien ydinjärjestelmien – palkanlaskenta-, HR- ja ER-järjestelmien – kanssa. Voit myös ottaa meihin yhteyttä! Autamme sinua mielellämme.