<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kulunvalvonta ja työajanseuranta tukevat mahdollisten tartuntaketjujen jäljityksessä

Yrityksissä liikkuu monenlaista henkilöliikennettä. Yrityksestä riippuen henkilöliikenne voi olla esimerkiksi omia työntekijöitä, vierailijoita, asiakkaita, alihankkijoita, tavarantoimittajia, tai muiden yritysten työntekijöitä. Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä enemmän ihmisiä sen tiloissa tyypillisesti liikkuu ja sitä vaikeampi henkilöliikenteeseen liittyviä riskejä on hallita.

Keväällä Suomessa saatiin paljon kiitosta koronaviruksen ensimmäisen aallon tukahduttamiseen hyödynnetystä hybridistrategiasta, jossa lisättiin testausta ja tehostettiin tartuntaketjujen jäljittämistä. Tartuntaketjujen jäljittämiseen tarvitaan luotettavaa tietoa henkilöliikenteestä työpaikalla tiettyinä päivinä ja ajankohtina mahdollisten altistuneiden löytämiseksi.

Henkilöliikenteen valvonta tukee yleisten tartuntariskin minimoinnin toimenpiteiden tuloksia

Yleinen suositus työpaikoilla tartuntariskien vähentämiseen on ollut etätyösuositus ja tiimien välisten kontaktien minimointi. Vaikka nämä auttavat yrityksiä vähentämään työntekijöiden välisiä kontakteja ja siten myös vähentämään tartuntaketjujen syntymistä työpaikalla, voi muualta tartunnan saanut työntekijä käynnistää laajemmankin tartuntaketjun työpaikalla, ellei mahdollisia altistuneita tunnisteta ajoissa ja heidän töitään suunnitella asiaankuuluvasti jatkotartuntojen estämiseksi.

Tartuntaan altistuneiden työntekijöiden, kumppaneiden ja vierailijoiden lisäksi kulunvalvonta auttaa myös tunnistamaan, missä tiloissa henkilö on toiminut ja minkä mahdollisten tuotteiden kanssa hän on ollut kosketuksissa ollessaan jo mahdollisesti tartunnan saaneena. Näin yritys pystyy kohdistamaan tarvittavat lisäturvaamisen ja -puhdistuksen toimenpiteitä näihin kontaktipisteisiin, joita tartunnan saaneella on ollut.

Tiesitkö? Osaan työajanseurannan merkintöjä on yhdistetty myös työnteon sijainnit, jonka avulla voidaan seurata, missä henkilö on liikkunut sisään töihin leimauduttuaan. Samoin saadaan merkinnät siitä, jos työntekijä on altistumisajankohtana tehnyt vain etätöitä tai liikkuvaa työtä.

 

Miten kulunvalvonta käytännössä toimii?

 • Kulkukortti: Työntekijä kulkee tiloista toiseen kulkukortin avulla, johon on merkitty hänen henkilökohtaiset kulkuoikeustasonsa. Eri työntekijöiden kulkukortteihin voidaan määrittää yksilölliset kulkuoikeudet työn edellyttämän liikkumistarpeen mukaan ja niitä voidaan muokata helposti tarpeen vaatiessa.
 • Kulunvalvontapäätteet: Oville asennetaan etälukutunnistimien (avaimenperätägi) lukulaitteet sekä kulunvalvontapääte, joka ohjaa ovien toimintaa ja seuraa henkilöiden liikkumista. Mahdolliset hälytykset ohjautuvat automaattisesti vartiointiliikkeeseen tai vaikka kännykkään.
 • Tieto kulkee ethernet-verkossa: Nykyaikaiset kulunvalvontajärjestelmät perustuvat kehittyneeseen ohjelmisto- ja järjestelmäratkaisuun. Ne toimivat tavallisessa Ethernet-verkossa, joten erillisiä ja kalliita kaapelointeja, keskittimiä, linjavahvistimia tai sähkönsyöttöä ei tarvita.
 • Kulunvalvontajärjestelmä asennetaan palvelimelle ja sen avulla ohjataan koko järjestelmän toimintaa: henkilötietoja, kulkuoikeuksia, kalentereita, kello-ohjauksia ja muita perustietoja. Päätteeltä voidaan nähdä myös yksityiskohtaiset kulkuraportit, vaikka ovi- ja henkilötasolla.

 

Henkilöliikenteen valvonta tehostaa myös muiden riskien ehkäisemisessä

Valvomaton henkilöliikenne aiheuttaa yritykselle monenlaisia riskejä. Riskien laatu ja toteutumisen todennäköisyys riippuvat yrityksen toimialasta ja sille tyypillisen henkilöliikenteen laadusta.

Valvomattoman henkilöliikenteenaiheuttamia riskejä voivat olla:

  1. Tietovuoto
  2. Kyberturvallisuuden vaarantuminen
  3. Henkilöstön turvallisuuden vaarantuminen
  4. Tuotteiden kontaminoituminen
  5. Vaarallisten aineiden tai esineiden pääsy väärin käsiin

 

Haluatko lisätietoja?

Jos tarvitsette päivitystä yrityksenne kulunvalvontaan, ota meihin yhteyttä - autamme sinua mielellämme. Voit lukea lisää kulunvalvonnan tarjoamista mahdollisuuksista henkilöliikenteen turvaamiseen yrityksessänne maksuttomasta oppaastamme aiheesta.