<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
KIKY 2020 - miten kilpailukykysopimus vaikuttaa työajanseurantaan?

Viime vuoden loppupuolella KIKYstä kuiskittiin eri puolella Suomea aina teollisuushallien lattioilta toimistorakennuksien ylimpiin kerroksiin saakka: “Onko kiky voimassa enää ensi vuonna?”

Teollisuusliitto oli aloista ensimmäinen, joka teki aiheesta päätöksen – Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden uudesta työehtosopimuksesta, jossa vuoden 2017 kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitut ylimääräiset talkootunnit poistuvat teknologiateollisuudesta.

Teollisuusliiton päätös koskee yhteensä 5 sopimusalaa: teknologiateollisuutta, autoalan kauppa- ja korjaamotoiminintaa, pelti- ja teollisuuseristysalaa, malmikaivoksia sekä teknistä huoltoa ja kunnossapitoa.

Teollisuusliitto on ensimmäinen liitto joka tekee aiheesta päätöksen. Se, tuleeko KIKY poistumaan kaikista työehtosopimuksista, jää vielä nähtäväksi. Siksi perehdymmekin tässä artikkelissa koko Suomea puhuttavaan KIKYyn, sen mahdollisiin vaikutuksiin suomalaiselle työlle vuonna 2020 sekä kuinka muutokset KIKYssä tulee ottaa huomioon yritysten työajanseurannassa. 

 

Mikä KIKY?

Kilpailukykysopimus, joka on vakiintunut nimelle KIKY, on herättänyt paljon tunteita eri alojen liittojen keskuudessa. Helsingin Sanomien mukaan sopimus on aiheuttanut eniten lakkoja vuosiin. Kilpailukykysopimus sovittiin työmarkkinoiden keskusjärjestöjen toimesta n. 4 vuotta sitten, 29.2.2016, jolloin vuosittaista työaikaa pidennettiin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Vaikka KIKY-tunnit eivät ole kilpailukykysopimuksen ainut (eikä edes tärkein) osa, on työajanpidennyksestä noussut erityisesti erimielisyyksiä niin työntekijöiden kuin työnantajienkin keskuudessa.

 

Miksi teollisuusliiton päätös on merkittävä KIKY:n tulevaisuuden kannalta?

KIKY koskee yli 90:tä prosenttia suomalaisista työntekijöistä. Teknologiateollisuuden päätös poistua KIKYn vaikutuspiiristä viidellä sopimusalalla lopettaa ns. KIKY-tuntien tekemisen yli 90 000 vientiteollisuuden työntekijältä. Merkittävä osa Suomen viennistä koostuu teknologiateollisuudesta, joten liiton kilpailukyky vaikuttaa merkittävästi Suomen talouden vakauteen ja turvallisuuteen. Siksi liitto toimii suunnan näyttäjänä muille aloille, jotka saattavat seurata perässä

KIKY-keskustelut eivät kuitenkaan tule todennäköisesti toistumaan samalla kaavalla muiden liittojen keskuudessa. Teollisuusliittoon kuulunut metalliliitto oli päättänyt jo aiemmin KIKY-tuntien poistamisesta, jonka vuoksi koko liiton asenne oli alusta alkaen keskittynyt tuntien poistamista koskeviin neuvotteluihin. Muilla liitoilla keskustelujen lähtökohtana on todennäköisemmin tuntien säilyttäminen

 

Miten kiky-tuntien poistuminen vaikuttaa työajanseurantaan

Yrityksillä, jotka ovat ottaneet käyttöönsä KIKY-ratkaisuja työajanseurannassa tulee tietysti ensin poistaa käytöstä KIKY-ratkaisu / sen laskentalogiikka, jotta ne eivät vaikuta virheellisesti palkanlaskentaan ja vapaiden kertymiseen. Lisäksi KIKY-tunnit eivät ns. poistu ilman seuraamuksia. Sen sijaan liitto siirtyy 170 tuntiseen työaikapankkiin, jonka uusi työaikalaki mahdollistaa. Työaikakokeilussa työntekijöille maksetaan palkkaa lisätöistä, mutta ilman ylityölisää. Järjestelyn tavoitteena on edistää yritysten tuottavuutta, tarjoten samalla halukkaille työntekijöille mahdollisuuden ansaita enemmän.Siksi on tärkeää, että työajanseurannassa voidaan ottaa ripeälläkin aikataululla huomioon työaikapankin hyödyntämisen asettamat tarpeet työajanseurannalle.

 

Haluatko lisätietoja? 

Koskeeko KIKY-tuntien poistuminen yritystänne? Tarvitsetteko apua työajanseurannan mukauttamisessa uuteen työehtosopimukseen? Ei hätää - ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää siitä, kuinka voimme olla avuksi.