<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Mobiili työajanseuranta rakennusteollisuudessa

“Valmistava teollisuus on Suomen viennin veturi, mutta kansainvälinen kilpailu vaatii alalta jatkuvaa uudistumista”, Business Finland kirjoittaa keväällä 2020 julkaisemassa tiedotteessaan teollisuuden kehityshankkeessa. Tuottavuuden kasvattaminen on keskeisessä roolissa valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn parantamista ja työkalut siihen löytyvät mm. digitalisaatiosta ja yrityksen toimintatapojen tehostamisesta. Tekemisen tulee olla yhä suoraviivaisempaa ja itseohjautuvampaa, tukien tuotannon seurantaa tehokkaasti. Ilman näkymää tuotannon toimintaan ja sen mittareihin perustuu toiminnan kehitys aina arvioon aidon datan sijaan. 

Työajanseuranta tarjoaa valmistavalle teollisuudelle tärkeän työkalun tuotannolle keskeisten mittareiden seurantaan silloin, kun seurannan piiriin huomioidaan muutakin, kuin perinteinen sisään- ja ulosleimaus. Työajanseurannan hyödyntäminen mobiiliseurantana lisää ratkaisun käytettävyyttä entisestään, auttaen sitouttamaan myös yrityksenne loppukäyttäjät tehokkaasti ratkaisun käyttöön. 

Tässä viimeisimmässä mobiilin työajanseurannan -artikkelisarjassa pureudumme mobiiliseurannan rooliin tuotannon toiminnassa, perehtyen sen lukuisiin hyötyihin lattiatason seurannan tukena. 

Mobiili työajanseuranta säästää aikaa ja vaivaa

Tuotannon seuranta on tärkeässä roolissa valmistavan teollisuuden toiminnan tehokkaassa johtamisessa. Valmistuvien tuotteiden määrä ja tahti, virheellisten kappaleiden osuus kokonaistuotannosta sekä usein myös tuotannossa käytettyjen materiaalien/tuotteiden käyttö ovat seurannalle keskeisiä kokonaisuuksia. Mobiili työajanseuranta tuo näiden leimaamiseen suoraan työntekijän työpisteeltä helpon ratkaisun. 

Kun leimaukset on mahdollista tehdä suoraan työpisteeltä, työntekijä saa leimattua työn aloitukset, lopetukset ja valmistuvien kappaleiden määrän suoraan työpisteellä. Tämän ansiosta:

 • merkinnät ovat luotettavampia, kun niiden muistamiseen ei vaikuta niin helposti tekemisen ja leimaamisen välinen viive. Oli kyseessä sitten paperille työpäivän jälkeen tehtävät kirjaukset tai työtilan pääovelta/yhteistiloista löytyvä leimauslaite, tekee mobiilipääte työajanseurannasta reaaliaikaisempaa. 
 • työntekijä voi vaihtaa tehokkaammin tehtävästä toiseen, kun hänellä ei kulu aikaa yhteiselle leimauslaitteelle ja takaisin kulkemiseen työtehtävien vaihdon välillä. 
 • mobiiliratkaisun helpot leimaustoiminnallisuudet ohjaavat tehokkaammin myös työleimausten oikeellisempaa merkintää - niin valmistuneiden kappaleiden kuin käytettyjen materiaalien puolesta. 

Mobiili työajanseuranta tuo koko tuotantoketjun seurannan suoraan työntekijän pisteelle, mahdollistamalla leimaukset ja työn vaihdot helposti heti edellisen vaiheen päätyttyä, työntekijän käytössä olevalla mobiililaitteella. 

 

Tehostaa valmistuneiden kappaleiden seurantaa

Valmistuneiden kappaleiden seuranta auttaa paitsi tehostamaan varastomäärien seurantaa myös yleistä valmistustehokkuutta mm. vertaamalla suunniteltua työaikaa toteutuneeseen työn eri työnvaiheissa. Tämän avulla resursointia voidaan toteuttaa siten, että työntekijät pääsevät toimimaan heille tehokkaimmalla valmistuksen osa-alueella ja mahdollisesti lisäresursseja tarvitseviin työvaiheisiin saadaan lisättyä resursseja. Myös vuorosuunnittelussa resursoinnista saadaan lisähyötyä.

Valmistuneiden tuotteiden määrän annon yhteydessä myös virheitä sisältävien kappaleiden eli ns. susituotteiden seurannassa välitön leimaus taas auttaa keräämään luotettavampaa tietoa siitä, mikä on virheprosentti ja millaisia virheitä tuotteissa valmistuksen aikana ilmeni. Tämä virhetyyppikohtainen seuranta taas auttaa kartoittamaan mahdollisia haasteita yritysten tuotannossa käyttämissä materiaaleissa ja laiteresursseissa - kuten jos esimerkiksi jokin tietyn tuotantolaitteen toiminta vaikuttaa aiheuttavan kasvavissa määrin virheellisiä tuotteita valmistuksessa laitteen käyttötuntien kasvaessa.

Tiesitkö: Integraatio työajanseurannan ja tuotannonohjausjärjestelmän (ERP) välillä auttaa tehostamaan reaaliaikaisen varastosaldon ylläpitoa ja tehostamaan resurssien hallintaa aina materiaaleista työntekijöihin. Voit lukea lisätietoja työajanseurannan integraatioista yrityksen keskeisiin liiketoimintaratkaisuihin maksuttomassa oppaassamme.

 

Tukee itseohjautuvuutta

Mobiili työajanseuranta tuo työmääräimet tehokkaasti suoraan tuotannon työntekijälle. Näin päivän alussa työntekijä voi suoraan tarkistaa laitteeltaan, mitä töitä hänelle on merkitty ja merkitä helposti niiden aloitukset ja lopetukset suoritusten mukaisessa tahdissa ja järjestyksessä. Riippumatta työntekijän palkkalajista (urakkapalkka vs. tuntipalkka) työvaiheiden ja valmistuneiden kappaleiden seuranta tuottaa tehokkaasti palkanmaksuperusteet palkanlaskentaan.

Esimerkki mobiilin työajanseurannan roolista valmistavassa teollisuudessa:

 • Tilaus: tuotantotilaus saapuu yritykselle. Se käsitellään ja tilaustiedot siirretään työajanseurantaan.
 • Tilauksen muuntaminen työmääräimeksi: tilaustietojen perusteella määritellään valmistettavan/koottavan tuotteiden tarve. Tilaus muutetaan työmääräimiksi joka sisältää valmistettavan tuotteen eri työvaiheet ja käytettävä materiaali. Työmääräin sisältää eri työvaiheiden suunnitellut työajat ja valmistusmäärät ja käytettävät laiteresurssit. Työmääräin voidaan vastuuttaa halutulle työntekijälle osaamisesta, työvuoroista riippuen.
 • Sisään leimaaminen tai työvaiheen aloitus: kun työntekijä saapuu töihin, hän ottaa mobiilin käsipäätteen osaston työpisteen lataustelineestä ja leimaa itsensä sisään ja tarkastaa hänelle määrätyt työtehtävät ja työvaiheet. Jos työ jäi edellisenä päivänä kesken, jatkaa hän siitä tai hän voi myös aloittaa myös uuden työtehtävän tekemisen,  leimaten tehtävän alkaneeksi mobiililla tai vaihtoehtoisesti lukemalla viivakoodin mobiililaitteella, esim työmääräimestä.
 • Työn tai työvaiheen päättäminen: kun työntekijä on työnsä tehnyt, hän kirjaa mobiiliin reaaliaikaisesti tekemänsä työvaiheen ja mahdolliset kappaleet. 
 • Ulos leimaaminen ja laitteiston palautus: Kun työntekijä lähtee pois työstä, hän  leimaa itsensä ulos suoraan työpisteellä ja laittaa käsipäätteen lataamaan. Näin taas seuraavaan vuoroon tuleva työntekijä voi käyttää laitetta merkintöjen tekemiseen. 

Tiesitkö? Työmääräin voidaan hakea viivakoodin lukemisen lisäksi usein myös erillisellä hakutoiminnalla sen nimeä tai työnumeroa etsien. Töiden vaihdon yhteydessä on helppo merkitä edellisen työn lopputulema, jolloin työn merkinnät tulevat suoraan suoritetun työn jälkeen tehdyksi. 

 

Jäljitettävyys ja kulutuksen seuranta tehostuvat

Valmistavassa teollisuudessa on tärkeää pystyä paikallistamaan mahdolliset vialliset tuotteet/materiaalit tuotannon juurille saakka. Käsipääte työpisteellä auttaa työntekijöitä merkitsemään tehokkaammin, mitä materiaaleja missäkin vaiheessa on käytetty esim. lukemalla mobiililaitteen viivakoodilukijalla (tai kameralla) yksittäisen komponentin tai materiaalilaatikon erätiedot työn yhteydessä. 

Samalla tapaa tuotannossa kuluneiden tuotantojen merkintä auttaa ylläpitämään tarvittavia varastotasoja siihen, että yrityksellä on mahdollisuus vastata perinteisiin tuotantotilauksiin ilman varaston puutteista johtuvia hidasteita. 

 

Tuotannon mobiilin työajanseurannan hyödyt pähkinänkuoressa:

 1. Ajallinen hyöty - leimaukset voidaan tehdä välittömästi työpisteellä
 2. Helppous - merkintä ei vaadi liikkumista pois tuotantopisteeltä, vaan kaikki merkinnät voidaan tehdä helppokäyttöisellä mobiililaitteella
 3. Reaaliaikainen seuranta - tieto tuotannosta välittyy mobiiliseurannan kautta ERPiin reaaliaikaisesti
 4. Materiaalikulun ja komponenttien seuranta - jäljitä virheelliset materiaalit ja tuotannon materiaalisyöpöt helposti tehostetun mobiiliseurannan avulla
 5. Tuotannon optimointi - tunnista datasta eri työntekijöiden vahvuusalueet ja suunnittele työvuorot ja töiden ohjaamiset niiden mukaisesti
 6. Turvallisuus - leimaus antaa tiedon myös työntekijän sijainnista. Näin hätä- ja poikkeustilanteissa voidaan katsoa suoraan järjestelmästä, millä pisteillä on ollut työntekijöitä ja varmistaa, että kaikki saadaan poistettua tiloista turvallisesti.

 

Haluatko lisätietoja?

Mobiili työajanseuranta onnistuu helposti jopa yksinkertaisellakin matkapuhelimella. Riittää, kunhan siinä on tarpeeksi älyä kameran, ladattavien sovellusten ja verkkoyhteyden pyörittämiseen. Lue lisää JotBar mobiili työajanseurannasta. Mobiilin työajanseurannan avulla voidaan tukea myös modernia työkulttuuria yrityksissä. Lue lisää blogistamme.

Ota siis rohkeasti yhteyttä ja anna asiantuntijoidemme kertoa sinulle lisätietoja siitä, miten mobiililla työajanseurannalla voitaisiin tehostaa juuri teidän yrityksenne toimintaa! 

Ota yhteyttä