<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
greenhouse-2139526_1280

Mikä töiden seurannan rooli elintarviketeollisuudessa on? Miten sitä hyödynnetään ja mitkä ovat kokonaisvaltaisen töiden seurannan hyödyt erityisesti tuotannon puolella? 

Paneudumme tämän kaksiosaisen artikkelisarjan ensimmäisessä osassa siihen, miksi töiden seurannan hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa on alan yrityksille tärkeää. Käsittelemme artikkelissa töiden seurannan roolia mm.:

  • kilpailuedun rakentamisessa
  • tuotannon katteen parantamisessa
  • suunnitelman ja toteuman vertailussa,
  • tuotannon jäljitettävyydessä, sekä
  • manuaalisten vaiheiden vähentämisessä.

Pääset lukemaan blogisarjan toisen osan täältä.

Data tarjoaa kilpailuetua

Data on avain kilpailuedun parantamiseen - mutta samalla myös syy kilpailun kiristymiseen. Siinä, missä elintarviketeollisuuden yrityksille riitti ennen tuntikertymien kerääminen yleisesti kustannus-/tekopaikalle, nykyään töitä seurataan yhä useammin linja- sekä tuotekohtaisella tasolla. Seurannan syventyminen lisää seurannan tarjoamia mahdollisuuksia yrityksen linjastojen tehokkuuden seurantaan ja tehokkuuden jatkuvaan kehittämiseen. 

Töiden seuranta on avain yrityksen tuotannon tehostamiseen. Siksi tuotannon eri vaiheista kerättävän datan monipuolisuus ja tarkkuus mahdollistaa kilpailuedun rakentamisen alan yrityksien välisessä kilpailussa. 

 

Kustannusseuranta auttaa parantamaan tuotannon katetta

Töiden seuranta mahdollistaa myös kustannusten seurannan, joka taas on tarpeen tuotannon katteiden parantamisessa. Myös elintarviketeollisuudessa yksi suurista kustannuseristä tuotteen valmistuksessa on henkilökustannukset. Siksi myös henkilötyömäärä/tuote on tärkeää seurata. Ilman tietoa siitä, miten resurssit ja niiden vaatimat kustannukset jakautuvat tuotannon sisällä ja eri tuotteiden välillä, yrityksen on haastavaa sekä usein jopa mahdotonta tehdä tietoon pohjautua ratkaisuja tuotannon katteen parantamiseksi. 

Tuotannon kate on tärkeässä asemassa erityisesti elintarviketeollisuudessa tuotantoon käytettävien materiaalien rajatun käyttöiän vuoksi. Elintarviketeollisuuden raakamateriaaleilla on usein lyhyt säilyvyys, jonka vuoksi ne tulee saada tehokkaasti kiertoon, aina tuotannosta loppuasiakkaille saakka. Sen vuoksi erityisesti lihateollisuudessa tuotannon vaiheita on seurattu pitkälti aina tuotetasolle saakka jo useamman vuosikymmenen ajan, mutta tuotekohtaisen seurannan rooli on viime aikoina kasvanut myös mm. leipomotuotannossa. 

Lue myös artikkelimme Näin saat läpinäkyvyyttä tuotantokustannuksiin. 

 

Vertaa suunnitelmia ja toteutumaa

Työvaiheiden suunnitelmien ja toteutumien vertailu on tärkeässä roolissa yrityksen tehokkuuden jatkuvalle parantamiselle. Esimerkiksi JotBar töiden seurannalla suunnitelmiin kirjattuja tunteja ja lopputuotteiden määrää voidaan suoraan verrata työvaiheen toteutumaan. Toteutuman seuranta auttaa resursoimaan mm. työvoimaa oikein eri työvaiheiden ja osastojen välillä, sekä pitämään lopputuotteen eri työvaiheiden toteutustahdin yhtenäisenä, jolloin tuote etenee tehokkaammin läpi koko tuotantolinjaston. 

Suunnitelmien ja toteutumien vertailussa merkittävässä roolissa on myös hylkykappaleiden seuranta. Näin hylkykappaleista saadaan tarkempaa dataa helpommin - leipomoteollisuudessa syynä voisi olla esim. tuotteen liian tumma paahto tai muu ns. perinteinen ja helposti leimattava virhe. 

Suunnitelmien ja toteutuman vertailussa voidaan seurata mm.:

  • toteutuneita työtunteja,
  • valmistuneita kappaleita,
  • hylkykappaleita, 
  • ja työn tilaa (aloitettu, työn alla, valmis).

 

Jäljitettävyys toimii rajoitetusti myös elintarviketeollisuudessa

Tuotannon tarkka jäljitettävyys toimii hyvin eri tavalla elintarviketeollisuudessa kuin esim. teknologiateollisuudessa. Siinä, missä teknologiatuotannossa jokainen komponentti voidaan helposti jäljittää tiettyyn toimittajaan ja toimituserään, elintarviketeollisuudessa käytetyt raakamateriaalit voivat helposti sekoittua keskenään muutamankin toimittajan tuotteiden kanssa, koska esim. raaka-ainesiiloja ei usein ajeta päivän tuotannon aikana loppuun ja puhdisteta päivän tuotannon aikaisten täyttöjen välillä. Toki tietoa saadaan miltä tuottajilta raaka-aine on tullut ja siten voi rajata virheelliset tuotantoerät tarvittaessa.  Elintarviketeollisuudessa vastaava prosessi söisi merkittävästi pois tuotannon tehokkuudesta ja kannattavuudesta. 

Vaikkei elintarviketeollisuuden tuotannon jäljitettävyys toimikaan samalla tavoin kuin muiden teollisuuksien tuotannossa, on jäljitettävyydellä silti merkittävä rooli myös elintarvikepuolella. Raakamateriaalien jäljitettävyyden lisäksi se kohdistuu ihmisiin. Jos tuotteeseen on päätynyt esim. ruuvi tai muuta asiaankuulumatonta, voidaan erä jäljittää helposti oikeaan vuoroon ja työntekijöihin ja määrittää, miten virhe on päässyt käymään sekä rakentamaan prosesseja vastaavien virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa.

 

Manuaalinen vaihtoehto syö pois yrityksen tehokkuudesta ja tarkkuudesta

Excelillä ja paperilla voidaan pitää kirjaa töistä luonnollisesti myös elintarviketeollisuudessa. Vertailua merkittyjen työvuorojen ja pääjärjestelmästä löytyvien vuorossa olleiden työntekijöiden välillä voidaan tehdä hakutoimintoja ja omia merkintöjä hyödyntäen. Tämä ei ole mahdoton ratkaisu tuotannon tehokkuuden seuraamiseksi - mutta se on niistä varmasti hitain. 

Tuotannon katteet ovat pienentyneet kaikkialla teollisuudessa. Tämä trendi asettaa jatkuvasti paineita tuotannon kannattavuuden jatkuvalle seuraamiselle ja parantamiselle. Siksi tuotekohtaisen seurannan ja siitä saatavan datan merkitys kasvaa jatkuvasti. Mitä pidemmälle ja automatisoidummin yrityksen valitsema töiden seuranta -ratkaisu tekee datan keräämisen ja analysoinnin, sitä enemmän aikaa yritys voi käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen jalostetun datan pohjalta sen manuaaliseen keräämisen ja vertailun sijaan. 

 

Leimaus on helppoa ja kätevää

Muutosvastarinta on yleinen huolenaihe uusia ratkaisuja hankittaessa. “Kuinka paljon aikaa ratkaisun käytön oppiminen vie?” ja “Mitä sen käyttö edellyttää työntekijöiltämme?” ovat yleisiä kysymyksiä, jotka kuulee yritysohjelmistojen ja -laitteistojen hankinnan suunnittelun yhteydessä. Tosiasia on kuitenkin se, että jos tietoja seurataan jo manuaalisesti, askel sähköiseen seurantaan tekee tuntien merkitsemisestä työntekijöillenne vain helpompaa. Jos tunteja taas ei seurata, on seurannan mahdollistamat hyödyt suoraan myös pois työntekijöiltänne. 

Yleisesti seuranta tapahtuu sijoittamalla linjalle kiinteän leimauspäätteen, joka on varustettu viivakoodilukijalla. Linjastojen linjakohtaiset viivakooditaulut mahdollistavat helposti työtehtävän valitsemisen ja oman toimenpiteen leimaamisen. Työnvaihto tapahtuu leimaamalla myös nopeasti ja mahdollistaa usein edellisen työn valmistuneiden kappaleiden suoran leimaamisen työnvaihdon yhteydessä. Yrityksen niin halutessaan tämä sama käytäntö voidaan siirtää suoraan mobiilille. Elintarviketeollisuudessa kiinteät leimauspisteet ovat kuitenkin suositumpi ratkaisu, sillä työympäristö ja käytetyt materiaalit voi tehdä mobiililaitteen käytöstä linjastolla haastavaa. 

 

Haluatko lisätietoja? 

Jos aihe on sinulle ajankohtainen, sinua saattaisi myös kiinnostaa, mitä Snellman Lihajalostamo kertoo kokemuksistaan JotBar-ratkaisuista. Sinun kannattaa tutustua myös artikkelin jatko-osaan, jossa syvennymme töiden seurannan mahdollistamiin hyötyihin erityisesti kustannussäästöinä. 

Voit myös aina ottaa meihin yhteyttä - autamme sinua mielellämme! 

Ota yhteyttä