<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
JotBar - työajanseuranta 2020 -artikkelin kansikuva

Uusi vuosi 2020 toi mukanaan merkittäviä muutoksia jo heti 1. tammikuuta, kun Suomen uusi työaikalaki astui voimaan. Mutta mitä muita muutoksia alkava vuosikymmen tuo tullessaan? Entä kuinka ne vaikuttavat työajanseurannalle asetettaviin vaatimuksiin ja tavoitteisiin? 

Syvennymme tässä artikkelissa JotBarin visioihin siitä, mitä työajanseuranta 2020 tulee pitämään sisällään yleisesti, sekä millaisia toimenpiteitä erityisesti meillä JotBarilla tehdään sen kehittämisen suhteen. 

 

Kilpailukykysopimuksen (KIKY) kohtalo on edelleen auki

Työaikalain uudistuksen vaikutukset työajanseurantaan ovat olleet jo pitkään tiedossa, ja suurin osa niin työajanseurantaratkaisuja tarjoavista toimittajista kuin yrityksistä yleisesti on jo varautunut vuoden ensimmäisen päivän tuomiin muutoksiin. Työaikalain tulevaisuus on selvä, mutta kilpailukykysopimuksen osalta tilanne on vielä täysin auki. Jatkuuko KIKY? Ja jos jatkuu, missä muodossa ja keillä?

KIKYn kohtalo tulee vaikuttamaan luonnollisesti työajanseurantaan. Jos KIKY ei jatku, on sopimuksen mahdollistamien lisätuntien seuranta ja niihin rakennetut ratkaisut historiaa. Jos taas KIKY jatkuu samanlaisena, lisää se yritysten tarvetta toteuttaa mahdollisimman pitkälle automatisoituja KIKY-ratkaisuja osana työajanseurantaa. Jos taas KIKY jatkuu, mutta muutetussa, vielä kaikille tuntemattomassa muodossa, on todennäköistä, että olemassa olevat että tulevat KIKY-ratkaisut työajanseurannassa vaatimaan muutoksia. 

Lue erillinen artikkelimme KIKYstä täällä >>

 

Mobiili työajanseuranta kasvattaa vahvasti merkitystään

Etätyöskentely on puhuttanut jo pitkään, ja sitä on mahdollistettu laajasti esimerkiksi asiantuntijapalveluita tarjoavissa yrityksissä.  Nyt etätyöskentely mahdollistetaan suoraan uudessa työaikalaissa asettaen työnantajille selkeän tarpeen työntekijän työajan ja sovittujen työtehtävien seuraamiseksi ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tämä kasvattaa viime aikoina muutenkin yleistyneen mobiilin työajanseurannan merkitystä yrityksissä. 

Yrityksen on tiedettävä myös etänä työskentelevän työntekijän työaika seuratakseen työn tehokkuutta yleisesti (kuinka paljon työaikaa kuluu ja millaisiin tehtäviin) sekä varmistaakseen, että työntekijän oikeudet täyttyvät (työtuntien seuraaminen, lepoajat ja että työaikalain asetuksia ja keskinäisiä sopimuksia noudatetaan). 

Lue vinkkimme liikkuvien työntekijöiden töiden hallintaan maksuttomasta oppaastamme >>

 

Työtehokkuutta tavoitellaan enemmän ennusteisiin perustuvan suunnittelun avulla

Työn suunnittelu tulee olemaan merkittävässä roolissa yrityksen tehokkuuden kasvattamisessa. Työajan- ja töiden seurannalla on kriittinen rooli kannattavan työsuunnittelun toteuttamisessa. Työsuunnittelussa tärkeässä asemassa ovat erityisesti henkilöiden kuormitukset, niiden ennustaminen ja toteuman seuraaminen

Työsuunnitelmat ja kuormituksen ennakointi työtehokkuuden ja -kannattavuuden kasvattamisessa korostuvat erityisesti silloin, kun yritys käyttää vuokratyövoimaa tai ns. extraajia eli työsopimuksella sovittua tilapäistyövoimaa. Kun työaikasuunnittelu ja työkuorman ennustaminen antaa yritykselle tiedon siitä, että aikatauluissa pysymiseksi, tavoitteisiin pääsemiseksi tai yleisesti työvuorojen täyttämiseksi tarvitaan oman vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa ja extroja, pystyy yritys laskemaan, missä suhteessa eri tyyppistä työvoimaa kannattaa hyödyntää.

 

Teknologian jatkuva kehitys luo lähes rajattomia mahdollisuuksia

Sovellusten eli applikaatioiden yleistyminen puhelimissa oli suuri sysäys työajanseurannan toteuttamisen kehityksessä, kun työajanseuranta pystyi siirtymään kiinteiltä client server -tyyppisiltä alustalta pilvipalveluteknologiaan. Teknologian kehityksessä jo aiemminkin mainitun laiteriippumattomien ratkaisujen mahdollisuudet sen kuin kasvavat. Aiemmin laiteriippumattomuudesta puhuessamme tarkoitimme pääasiassa eri mallisten älypuhelimien, tablettiratkaisujen ja kannettavien tietokoneiden hyödyntämistä seurannassa. Teknologian kehittyessä seurannan voisi kuitenkin tuoda osaksi älykelloja. Jos esimerkiksi matkustat asiakkaan tiloihin ja asiakkaan tila on käyttämienne järjestelmien ja työsuunnittelun tiedossa, älykello voisi antaa ehdotuksen “Oletko asiakkaalla?” johon voi vastata helposti yhdellä painalluksella “Kyllä”. Näin työajanseurannan laitteisto kulkisi aiempaakin helpommin asiantuntijoiden mukana. 

Älykellot ovat kiinnostava, mutta vain yksi esimerkki teknologian tarjoamista mahdollisuuksista. Työajanseurannan luonnetta 20-luvulla tuleekin varmasti määrittämään eri alustojen kehitys.

 

JotBar 2020 – helppokäyttöisyyttä ja laajennettuja palvelukokonaisuuksia

Mobiilikäyttöisyyden parantaminen – yksi JotBar-työajanseurannan määrittäviä kehityssuuntia tulee olemaan mobiilikäyttöisyyden laajentaminen ja parantaminen. 

Uusi selainpohjaisen käyttöliittymä jossa on mukana HR-puolen laajennukset –  henkilöstöhallintaan ja johtamiseen liittyvien ominaisuuksien laajennukset tulevat osaksi JotBar-ratkaisuja alustavasti jo 2020 vuoden ensimmäisellä puoliskolla. HR ja työajanseuranta ovat mielestämme aina kävelleet käsi kädessä, minkä vuoksi koimme sen luonnollisena ja tarpeellisena kehityssuuntana työajanseurantamme kehitykselle.  

Integraatiomahdollisuuksien kasvattaminen – olemme toteuttamassa uutta rajapintamoottoria, joka tehostaa JotBar-työajanseurannan sekä muiden JotBar-ohjelmistoperheen ratkaisujen liitäntöjä kaikkiin järjestelmiin, joissa on edes jonkinlainen rajapinta. Rajapintamoottori tulee pitämään sisällään muun muassa XML ja Web Services -rajapinnat ja mahdollisuuden kytkeytyä helposti esim. eri ohjelmien REST-rajapintoihin – oli sitten kyseessä ERP-, palkanmaksu- tai muu järjestelmä, josta tietoa halutaan tuoda tai viedä. 

 

Haluatko lisätietoja?

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää JotBarin suunnitelmista uudelle vuosikymmenelle tai keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa työajanseurannan kehityskohteistamme, ota meihin yhteyttä! Autamme sinua mielellämme.