<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
man-person-hands-coffee

Nykyisen liikkuvan työn maailmassa työaika pääsee venymään normaalien toimistotyöaikojen yli yhä helpommin. Varsinkin asiantuntijatyössä työskennellään runsaasti normaalien toimistoaikojen ulkopuolella ja työt venähtävät yhä helpommin iltoihin ja viikonlopulle. Myös työpaikan käsite on monessa tilanteessa enää häilyvä: sähköpostit kahlataan heti herättyä kotona, työmatkat käytetään tehokkaasti hyväksi ja asiakkaiden luokse jäädään naputtelemaan materiaaleja valmiiksi.

 

Työaikojen läikkyminen huonontaa töistä palautumista

Varsinkin tietointensiivisissä töissä, joissa työntekijällä on vapaus ja vastuu oman työaikansa säätelystä, töiden lipsuminen vapaa-ajan puolelle on yleistä: Akavan ja Aalto-yliopiston teettämän tutkimuksen (2014) mukaan jopa yli 40% kyselyyn vastanneista tietotyöläisistä aloitti työt ennen työpäivän alkua ja ehti työskennellä tunnin ja 40 minuuttia tänä aikana. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneista tietotyöläisistä valtaosa työskenteli työaikojen ulkopuolella kolme tuntia ja 40 minuuttia yli asetetun työajan viikoittain. Mitä enemmän määrittelemätöntä ylityötä tehdään, sitä pidempään kestää palautuminenkin: niillä, joiden työaika venähti noin 10 tunnilla viikossa, puolet koki palautuvansa työstä huonosti.

 

Etätyö on tullut jäädäkseen

Uudet käytännöt ja trendit työelämässä ottavat aikansa juurtuakseen luontevasti organisaatioiden ja ihmisten arkeen. Etätyö ja kaikenlainen työnteon hajautuminen onkin vasta muutosvaiheessa: opetellaan työskentelemään ja johtamaan yhä joustavimmissa oloissa. Vaikka hajautunut työ venyttää työntekijöiden päivää ja vaatii uudenlaista luottamusta työnantajalta työntekijöitä kohtaan, on etätyöllä kiistattomia hyötyjä. Etätyön lisää tutkitusti tuottavuutta, vähentää toimintakustannuksia ja lisää henkilöstön pysyvyyttä. Etätyö antaa henkilöstölle mahdollisuuden järjestellä arkeaan joustavammin ja vastaavasti säästää työnantajan kustannuksia työpaikoilla.

 

Työajat kuriin toimivalla työajanseurannalla

Kun työyhteisöt hajautuvat ja työntekijät vastaavat yhä enemmän oman työnsä organisoinnista, sitä tärkeämmiksi selkeät työaikakäytännöt ja työajanseuranta tulevat: näin työnantaja pystyy varmistumaan, että työntekijä organisoi tehtävänsä kunnolla ja pystyy varmistumaan, että aikaa jää myös palautumiseen. Myös mahdolliset resurssipulat ja epätehokkuudet prosesseissa huomataan helpommin, jos työntekijän työviikko venähtää jatkuvasti monella viikkotunnilla.

Onko työajanseurannan tehostaminen ajankohtainen aihe yrityksessänne? Varmista toimintanne tehokkuus tutustumalla työajanseurannan parhaimpiin käytänteisiin maksuttomassa oppaassamma "Tehokkuuden parantaminen työajanseurannalla" tai ota meihin yhteyttä. Autamme teitä toteuttamaan uusia työaikakäytäntöjä palvelevan työajanseurantakokonaisuuden. Lue lisää Jotbarin reaaliaikaisesta työajanseurantajärjestelmästä täällä.

 

Työaikakäytännöt ja työajanseuranta