<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miten laajasti teollisuusyrityksessäsi tarkastellaan tuottavuutta työaikaan perustuvan mittaamisen avulla? Tässä blogissa asiakkaamme kertovat kokemuksiaan töiden seurannan hyödyistä teollisuudessa.

Töiden seurannalla tarkkaa tietoa työn tehokkuudesta

Työaika on yksi keskeisimmistä työn tehokkuuden mittareista. Jotta saat laajan käsityksen työn tTiedätköuottavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, on tehokkuutta hyvä tarkastella työajan lisäksi myös töiden seurannan näkökulmasta.

Töiden seurannalla leimauksia voidaan kohdistaa esimerkiksi yksittäisille töille ja työvaiheille. Kun tiedät, kuinka kauan niiden suorittamiseen on kulunut aikaa, on sinun helppo tarkastella tekijöitä, jotka ovat johtaneet työkohtaisissa tavoitteissa onnistumiseen tai niistä jäämiseen.

“Työajanseuranta yhdistyi meillä aiemmin kulunvalvontaan ja työkohteille raportointi tehtiin erikseen. Kun hankimme JotBar-työajanseurannan, teimme siitä perusteen palkanmaksulle ja yhdistimme sen työkohteille raportointiin. Nyt työntekijämme leimaavat työaikaa eri työkohteille sitä mukaa, kun työt vaihtuvat. Raportointikohteita meillä oli jo valmiiksi niin paljon, että päivän jokaiselle minuutille on työkohde. Tämä mahdollistaa tarkan työajan- ja töiden seurannan. Se myös paransi raportoinnin ajantasaisuutta sekä poisti erillisen työkohderaportoinnin.”  - JotBarin metalliteollisuuden asiakas

Näin töiden seuranta tehostaa tuottavuutta

      • Voit suunnitella datan pohjalta tehokkaampia työvaiheita ja niiden suorittamisjärjestystä.
  • Pystyt ennakoimaan työntekijöiden tasaista resursointia välttäen yli- ja alimitoituksen.
  • Voit verrata toteutuneita työtunteja kunkin vaiheen osalta tuotantosuunnitelmiin ja löytää katetta heikentävät vaiheet. Näin pystyt vaikuttamaan niihin tuottavuuden parantamiseksi.
  • Voit tarkastella datasta työntekijöiden vahvuuksia ja tarjota työtehtäviä, joissa he ovat parhaimmillaan.
  • Voit selvittää hankalat työtehtävät ja -vaiheet, joihin työntekijäsi tarvitsevat lisää koulutusta. 
  • Tehdastyöskentelyssä jotkin työpisteet tuotantolinjalla voivat olla vaarallisempia ja kuluttavampia. Töiden seurannalla voidaan selvittää, mitä ne ovat. Tieto auttaa kehittämään työpisteen työskentelytapoja.

“Meillä on parhaimmillaan useita satoja työkoodeja käytössä. Työnumeroiden ja työajanseurannan avulla voimme seurata, mihin kohtaan tuotantoprosessia pääasiallinen työ sijoittuu. Niiden avulla saamme tietoa, mitkä kohdat tuotantolinjasta vaativat eniten työaikaa. Näin löydämme kohteet, joiden kehittämiseen meidän kannattaa keskittyä esimerkiksi koulutuksen avulla.” - JotBarin elintarviketeollisuuden asiakas

Mittaa eri työmenetelmiä koskevaa työn tuottavuutta

Tuotantotyöntekijän ajankäyttö jakautuu useisiin eri kohteisiin ja siksi on tärkeää, että kaikkia työvaiheita koskevat työleimaukset tehdään tarkasti. Töiden seurannan avulla sinun on mahdollista tarkastella tehokkaasti esimerkiksi keskeisiä tuotannon mittareita ja työmenetelmiä.

Esimerkiksi tekopaikkakohtaisissa töissä työaikaleimaukset kohdistetaan tekopaikalle eli solulle. Teknologiateollisuudessa solu voisi olla sellaisten käsityönä tehtävien komponenttien maalaamispaikka, joka on liian suuri automatisoidulle koneistolle.

Tekopaikkakohtaisissa töissä työn tehokkuutta voidaan tarkastella vertaamalla  tuotantolinjan tuotantomääriä työntekijämääriin, josta saadaan tuotantolinjakohtainen saantiprosentti. Näin saadaan tietoa kuhunkin soluun käytetyistä työaikaresursseista.

“Suurin osa työtämme on tekopaikkakohtaista. Sen osalta tarkastelemme pääasiassa, mitä työtä tehdään milläkin kustannuspaikalla ja tuotantolinjalla. Seuraamme, kuinka paljon ihmisiä on ollut tekemässä työtä ja kuinka paljon työtunteja tuotteen valmistamiseen on käytetty missäkin kohdassa prosessia.” - JotBarin tuotantoasiakas

Töiden seuranta tehostaa monin tavoin myös muita tuotantomenetelmiä, kuten yksittäistuotantoa ja nipputöitä. Niitä koskevista hyödyistä voit lukea blogistamme Työn tehokkuuden mittaaminen eri työvaiheissa

 

Lisätietoa

Haluaisitko tietää, miten työajan- ja töiden seuranta tehostaa tuotantolaitoksesi toimintaa osana ERP-toiminnanohjausjärjestelmää? Ota yhteyttä meihin, kerromme mielellämme lisää! Tutustu myös Työajanseurannan liittymät -oppaaseemme. Luemyös blogisarjan ensimmäinen osa Työn tehokkuus nousuun – 4 keskeistä tuotannon mittaria, joita töiden seuranta tehostaa.

Lataa maksuton opas: Työajanseurannan liittymät

Jos yrityksellänne ei ole käytössä ERP-ratkaisua, kannattaa tutustua JotBar-työajanseurantaan ja -töiden seurantaan. Ne ovat jo itsessään niin kattavia työkaluja monenlaiseen työaikapohjaiseen ja toiminnanohjausta koskevaan seurantaan, ettei esimerkiksi pienen tuotantoyrityksen ole välttämätöntä investoida erilliseen, massiiviseen ERP-järjestelmään.