<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Työteho nousuun töiden seurannalla

“Tarkka tieto siitä, miten projekti on mennyt ja paljonko siihen on kohdistettu työtunteja ja materiaaleja tuotannon osalta, on erittäin tärkeää.” Lue tuotantoasiakkaidemme kokemuksia töiden seurannan hyödyistä blogistamme. Kerromme myös, miten voit parantaa töiden seurannalla tuotannon tehokkuutta.

Työaika on yksi keskeisimmistä työn tehokkuuden mittareista, sillä se toimii pohjana tuottavuuden tarkastelussa lukuisilla eri tavoilla. Työajanseuranta, joka on laajennettu myös töiden seurantaan, auttaa sinua saamaan monipuolisen käsityksen työn tuottavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Töiden seurannalla yrityksesi saa tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa henkilöstön työajan käytöstä ja työvaiheista sekä töille, urakoille tai projekteille kohdistuneista työtunneista.

Töiden seuranta tehostaa esimerkiksi näiden 4 tuotannon
työaikapohjaisten mittareiden tarkastelua:

1. Työkustannukset

Töiden seuranta auttaa sinua laskemaan useita erilaisia työkustannuksia, kuten tuotteiden valmistukseen kulunut työaika sekä materiaalikustannukset. Työajanseurannan avulla eri työmuodot erottuvat toisistaan ja niistä aiheutuneet työkustannukset saadaan laskettua ja kohdistettua suoraan oikealle kohteelle. Koko valmistusprosessi saadaan purettua osiin ja kunkin vaiheen kustannukset saadaan selvitettyä tarkasti, jopa sentin tarkkuudella. Lue lisää.

“JotBarin työkalujen avulla pystymme laskemaan tuotantolinjan kustannustehokkuuden hyvin selkeästi. Mitkä ovat sen henkilökustannukset, mikä kohta tuotantolinjasta vaatii eniten työresursseja ja millainen tuotto siitä saadaan verrattuna siihen, paljonko tuotantolinja on maksanut ja mikä sen takaisinmaksuaika on. Kun laskennat tehdään kaikista tuotantolinjoista, on niiden vertailu ja siten myös kehittäminen helppoa. Kun meillä on tarkkaa tietoa työkustannuksista, pystymme myös laskemaan, milloin on kustannustehokkaampaa automatisoida jokin prosessin vaiheista  robotiikalla. - JotBarin tuotantoasiakas

2. Laatu

Töiden seurannalla saadaan monenlaista tärkeää tietoa laadusta. Kun tuotantotyöntekijät kirjaavat työn ohessa tai sen jälkeen virheellisten tuotteiden määrän laatuvirhekoodeineen, kerääntyy data yhteen paikkaan, josta sinun on helppo tarkastella virheellisten kappaleiden osuutta kokonaistuotannosta. Näin saat selville esimerkiksi, kuinka paljon tiettynä ajanjaksona on tullut hukkakappaleita ja voit pyrkiä korjaamaan tilanteen etsimällä tähän vaikuttavia taustatekijöitä. Samalla saat tietoa, mikä kohta tuotantolinjasta vaatii eniten henkilöresursseja ja työtunteja tuotteiden laatukriteerien täyttämiseksi.

“Käytämme JotBar-työkaluja jäljitettävyyden seurantaan, mikä on meille erittäin tärkeää. Sen avulla voimme varmistaa, mitä alihankkijoilta saatuja materiaaleja valmistamiimme tuotteisiin on käytetty ja mihin tuotantoerään ja projektiin ne kuuluvat. Kaikkien näiden tietojen tarkastelu jälkikäteen on helppoa, kun ne ovat valmiina muistissa järjestelmässä.” - JotBarin tuotantoasiakas

3. Toimitusvarmuus

Tuotantotyöntekijöiden mobiilipäätekirjausten myötä yrityksesi saa päivittäisen näkymän työn etenemiseen ja tuotteiden valmistusmääriin suhteessa sovittuihin toimitusaikoihin. Kun tiedät tarkat tuotantomäärät, on sinun helppo seurata, pysyykö tuotanto suunnitellussa aikataulussa. Näin pystyt myös ennakoimaan paremmin esimerkiksi alihankkijoilta tilattavien materiaalihankintojen aikatauluja.

“Käytämme JotBar-työkalua mm. alihankkijoiden lähettämien materiaalien vastaanottamiseen. Seuraamme varastokirjanpidosta materiaalien saldoja ja tilaamme  tavaraa hyvissä ajoin lisää, ettei se lopu kesken ja aiheuta viivästyksiä tuotantoon. JotBar-työkalujen avulla pystymme myös tarkistamaan, missä varastopaikassa lähtevä tuotteemme sijaitsee varastoalueellamme. Tällä varmistamme, että se toimitetaan sovitussa ajassa.“ - JotBarin tuotantoasiakas

4. Käyttösuhde

Mikäli koneen häiriöt pysäyttävät tuotannon, voivat tuotantotekijät tehdä konehuoltoa koskevat leimaukset tai kirjaukset, joista selviää, millainen vaikutus koneseisokilla on omaan työhön tai työvaiheeseen. Kuukausi- tai vuositason tieto tuotantokoneiden käyttöasteesta sekä häiriöiden laadusta, määrästä ja kestosta auttaa sinua ennakoimaan ja suunnittelemaan tuotantotyötä. Saat myös tietoa konehäiriöiden vaikutuksista työaikaan ja työkustannuksiin.  Tieto siitä, mitkä koneet ja syyt aiheuttivat tuotantokatkoksen, auttaa ennakoimaan myös huoltotarvetta, mikä taas parantaa käyttösuhdetta.

 

Lisätietoa

Miten laajasti teollisuusyrityksessäsi tarkastellaan tuottavuutta työaikapohjaisten mittareiden avulla? Töiden seurannalla saadaan tarkkaa tietoa myös tuotannon työmenetelmien mittaamisesta. Siitä pääset lukemaan lisää pian julkaistavassa blogisarjamme toisessa osassa.

Haluaisitko tietää, miten työajan- ja töiden seuranta tehostaa tuotantolaitoksesi toimintaa osana toiminnanohjausjärjestelmääsi? Tutustu Työajanseurannan liittymät -oppaaseemme,

Lataa maksuton opas: Työajanseurannan liittymät