<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kansikuva - JotBar Solutions Oy ensimmäinen täysi vuosikymmen

JotBar Solutions Oy täyttää tänä vuonna pyöreitä vuosia. Vuonna 2009 perustettu IT-yritys on pysynyt täysin kotimaisena perustamisestaan lähtien ja vaikka toiminta alkoi samaan aikaan kun maailmantaloudessa ja myös Suomessa oli taantuma, on toiminta ollut alusta alkaen voitollista.

Nyt 10 vuotta täyttävä JotBar on osoittanut maailmalle ja itselleen, että yrityksellä on oikea asenne ja osaajat menestymiseen myös seuraavalle 10 vuodelle.

 

OSASTOSTA OMAKSI YRITYKSEKSEEN

Ennen kuin JotBarista tuli JotBar, se oli oma liiketoimintayksikkönsä toisessa yrityksessä, Informa Oy:ssä. Informa Oy päätoiminta oli ja on edelleen tuote- ja pakkausmerkinnässä sekä tarrapainona. Informan liiketoiminta laajeni 2000-luvun alussa yritysoston seurauksena  kattamaan myös RFID- ja viivakoodipohjaisen tiedonkeruun, joka osana Informaa erikoistui pääosin työajanseurannan ja töiden seurannan ratkaisuihin. Työajanseurantaan keskittynyt tiedonkeruu poikkesi liiketoiminnaltaan sekä asiakaskohderyhmiltään niin paljon Informan muusta liiketoiminnasta, että se päätettiin eriyttää omaksi yrityksekseen vuonna 2008. Vuoden 2009 alussa jakautumisen myötä perustettiin JotBar Solutions Oy, jota Informa Oy:n toinen pääomistaja, Krister Juselius, lähti vetämään.

Tiesitkö? Yrityksen nimi JotBar on henkilökunnan nimikilpailun tulos – nimi tulee sanoista Just On Time ja Barcode. Viivakoodi- ja viivakoodinlukija oli aikanaan se väline, jonka avulla välitettiin tietoa ilman manuaalista kirjaamista ja on vieläkin voimissaan varsinkin kuluttajatuotteissa.

 

ALKUPONNISTELUT OMIEN KÄRKIEN LÖYTÄMISEKSI

Samaan aikaan kun JotBar otti ensimmäisiä askeleita itsenäisenä yrityksenä, Suomi ajautui taantumaan maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena. JotBar pystyi kuitenkin kerryttämään ison tilauskannan asiakkuuksia – asiakkuuksia, jotka ovat aktiivisia vielä tänäkin päivänä ja joiden ansiosta JotBarin tarina lähti liikkeelle hyvin maailmantalouden tilanteesta huolimatta.

2010 vuoden taitteessa JotBarilla oli myös muuta liiketoimintaa kun työajanseuranta. Tämän vuoksi yrityksen fokus oli liian hajallaan ja vaihteli eri palvelukokonaisuuksien välillä ja tästä syystä yritys jäi hetkellisesti nykytilaansa tyytyväisenä sijoilleen, työajanseuranta ei kehittynyt. Asiat lähtivät liikkeelle huomattavasti kehityspainoitteisemmalla kärjellä vuonna 2015 kun neljä vuotta aiemmin toimitusjohtajan roolista poistunut Krister Juselius palasi toimenkuvaan.

 

ASIAKASKESKEISYYS KÄRKEEN

Ensimmäiset kehitystoimenpiteet JotBarilla liittyivät tuotteisiin – niiden integroitavuuteen ja käytettävyyteen. JotBarilla on joka vuosi ollut eri teema kehitykselle – vuoden 2016 teema oli mobiilikehitys ja mobiilisuus, vuoden 2017 teema oli tehokkuus, vuoden 2018 teema oli laatu ja 2019 vuoden teema on käytettävyys. Vuoden 2019 aikana yksi kehityksen fokuksia on JotBarin uusittu, helppokäyttöinen käyttöliittymä.

Vuonna 2019 JotBarin kehitysfokus ei kuitenkaan ole niinkään tuotteissa, kuin yrityksessä itsessään. JotBar on kuluneen vuoden aikana panostanut ja panostaa entistä enemmän oman palvelumallinsa kehittämiseen asiakaskeskeisempään suuntaan. Kehityksen tavoitteena on tarjota asiakkaille parempaa ja tehokkaampaa palvelua, vastaten paremmin asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin.

 

JOTBAR VUONNA 2019

Vuosi 2019 on JotBarille merkittävä vuosi kymmenenvuotistaipaleen lisäksi siksi, että yritys tulee keskittymään työajanseurantaan ja oheispalveluihin sekä ohjelmistojen ja palvelujen osalta. Olemme alkaneet kehittämään toimintaamme vastaamaan paremmin asiakkaidemme muuttuneisiin palveluodotuksiin ja -tarpeisiin. Vastataksemme jatkossa entistä paremmin erilaisten asiakaskuntimme tarpeisiin, JotBar Solutions Oy osittaisjakautuu 1.7.2019 kahteen erilliseen yritykseen.

Jatkossa JotBar Solutions Oy tulee vastaamaan pääasiassa työajanseurannan ja töiden seurannan ratkaisuista sekä yleisesti ohjelmistoista, jotka vaativat merkittävästi asiakkaan tarpeisiin vastaavaa kustomointia. Tutuksi tulleen JotBar Solutionsin rinnalle tulee myös JotWare Oy, joka tulee keskittymään laiteratkaisujen toimitukseen. Molemmat yhtiöt tulevat yhdessä palvelemaan asiakkaitamme ja tulevat toimimaan JotBar Groupin alaisuudessa.

Lue myös: JotBar sai Avainlippu-tunnuksen merkiksi suomalaisesta työstä.

 

JOTBARIN SEURAAVAT 10 VUOTTA – SUUNNITELMAMME TULEVAISUUDELLE

Markkinat ja kilpailu on muuttunut merkittävästi kymmenen vuoden takaisesta. Työajanseurannan alalla on moninkertaisesti enemmän kilpailijoita – ala on hajautunut ja tulee hajaantumaan entisestään. JotBarilla on omat selkeät suuntansa toiminnan kehittämiselle tulevina vuosina.

HR-ratkaisut osaksi työajanseurantaa

Ensimmäisinä askeleina kohti uutta, asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua on HR-ratkaisujen tuominen osaksi työajanseurantaa. Parannamme myös JotBarin integroitavuutta muihin järjestelmiin, vaikka JotBarin työajanseurannassa on jo nyt kattavat yhteydet eri palkanlaskujärjestelmiin, JotBarin tavoitteena on kehittää palveluaan vastaamaan entistä kokonaisvaltaisemmin asiakkaiden tarpeisiin.

Aiempaa laajemmin tukea ja turvaa kumppanimallista

Tavallisen Help Deskimme lisäksi laajennamme asiakaspalveluamme asiakasvastaavien avulla entistä aktiivisempaan yhetydenpitoon sekä proaktiivisuuteen yhteistyön kehittämisessä. Lisäksi aiomme jatkossa tarjota kumppanimallissa myös mahdollisuutta pääkäyttäjäpalveluun, jolloin JotBar voi tarjota pääkäyttäjäpalvelun ulkoistettuna, eikä yrityksen tarvitse määrätä ratkaisun käyttöön omaa nimettyä pääkäyttäjää.

Aito asiantuntijatuki

Tulemme jatkossa toimimaan entistä enemmän myös alamme asiantuntijoina. Samalla tapaa kuin olemme nyt kuluneena keväänä pitäneet tarkasti silmällä muuttuneen työaikalain asettamia vaatimuksia työajanseurannalle ja siihen, miten ratkaisujemme tulee muuttua lain mukana, tulemme jatkossa laajentamaan asiantuntijuuttamme myös HR:n ja taloushallinnon piiriin.

Haluatko lisätietoja?

Haluatko lisätietoja JotBarista ja palveluistamme? Ota meihin yhteyttä! Autamme sinua mielellämme. Voit myös lukea lisää meidän visioistamme työajanseurannan osalta meneillään olevalle vuosikymmenelle.

Ota yhteyttä

Aiheet:
Ajankohtaista