<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mobiili työajanseuranta on työkalu, jolla tiimisi voi suorittaa työaika- ja tehtäväkirjauksensa suoraan älypuhelimilla tai muilla mobiililaitteilla sijainnista riippumatta. Näin työaika ja eri tehtäviin käytetty aika saadaan kirjattua reaaliaikaisesti. Tässä blogissa kerromme, miten mobiilia työajanseurantaa voidaan hyödyntää erityisesti etätyössä tai työn sijainnin vaihdellessa.

Työpäivän aloitus, lopetus ja tarvittaessa tauot saadaan helposti leimattua reaaliaikaisesti niin kotona kuin tien päällä ollessa. Työpäivän aikana hoidetut omat asiat tai vaikkapa lääkärikäynnit saa leimattua suoraan järjestelmään, eikä kellonaikoja tai ajankäyttöä tarvitse myöhemmin miettiä. Työaika voidaan myös kirjata eri projekteille, työvaiheille tai asiakkaille työnvaihto-toiminnon avulla. Esimerkiksi useissa kohteissa työskentelevät asentajat voivat leimata matka- ja työajat, sekä kohdistaa tehdyt työt eri asiakkaille, projekteille ja työtehtäville. Töiden kirjaamisen avulla tiedät mihin aikaa kuluu, ja työpäivien suunnittelu helpottuu. Jotbar Mobile Tools -ohjelmaa voi käyttää kännykälle tai tabletille ladattavalla sovelluksella, tai suoraan selaimessa. Käyttöliittymä on molemmissa samanlainen. Mobile Toolsin käyttö ei poissulje leimaamista työaikapäätteillä – voit leimata aamun etätyön kotona kännykällä, ja iltapäivällä toimistolla leimapäätteellä.


Käyttäjille voidaan helposti asettaa erilaisia käyttöoikeuksia ohjelmaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että työntekijöille voidaan sallia omien työaikaleimausten tarkastelu ja/tai muokkaus. Tällöin käyttäjät voivat itse lisätä unohtuneet leimat tai korjata tarvittaessa kellonaikoja. Myös työnvaihtojen kirjauksia voi täydentää jälkikäteen. Esihenkilöt näkevät mitä muutoksia on tehty, ja alkuperäiseen tilanteeseen voidaan aina palata. Työaikojen hallinnassa voi tarkastella myös tehtyjä töitä sekä esimerkiksi liukuma- tai joustosaldoja.

Työaikaraportin saa ladattua suoraan sovelluksesta. Käyttäjät pystyvät lataamaan oman raporttinsa, ja esihenkilöt voivat hakea kaikkien alaistensa työaikatiedot. Raportille tulevia tietoja voi myös rajata, joten on yksinkertaista seurata esimerkiksi tiimin poissaoloja tai ylitöitä.


MOBIILIN TYÖAJANSEURANNAN HYÖDYT

  1. Yksi työkalu työajan ja töiden seurantaan
  2. Paikasta riippumaton - voit käyttää sovellusta missä ja milloin vain.
  3. Vaivaton ja helppo käyttää - sekä käyttäjälle että esimiehelle.
  4. Tehokkuuden seuranta - selkeä näkymä tehtyyn työhön ja siihen, kuka, mitä, missä, milloin ja minkä
    aikaa on tehnyt.
  5.  Kannattavuuden seuranta - Seurannan tietoja voidaan hyödyntää sekä suunnitelmien tekemiseen
    että kannattavuuden seurantaan.
  6. Laitteistovapaa ratkaisu - kaikille käytettävissä laitteista riippumatta lisäten käytön joustavuutta ja vähentäen käytön esteitä.


Lue lisää mobiilista työajanseurannasta!


Tiimijohtaja – näin tuet etätyötiimiäsi mobiililla töiden seurannalla

Mobiili työajanseuranta nopeuttaa työpaikan ulkopuolella tehtyjen huolto- ja asennustöiden
laskutusta

Mobiili työajanseuranta tuotantotyön tukena