<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Web ja mobiilileimaus

Jotta työn tehokkuutta voidaan kehittää ja yrityksen prosesseja parantaa, täytyy työaikaa ja työn sisältöä voida seurata ja hallita tehokkaasti. Reaaliaikaisuus on yksi tärkeimmistä tehokkuutta edistävistä tekijöistä töiden hallinnassa, mutta kiinteiden leimauspäätteiden käyttö voi jossain tapauksissa estää välittömän kirjaamisen. Web- ja mobiilileimauksen ansiosta työhön liittyvien leimausten tekeminen onnistuu reaaliaikaisesti paikasta riippumatta.

 

Reaaliaikaisen leimauksen merkitys

Perinteisesti työpaikoilla on ollut käytössä kiinteä leimauspääte, johon työajan- ja töiden seurantaan liittyvät leimaukset on tehty. Tämä edellyttää, että työntekijä on leimauksen tehdessään fyysisesti työpaikalla leimauslaitteen luona. Teknologian kehitys on tuonut vaihtoehdon kiinteille leimauspäätteille: web- ja mobiilileimauksen avulla leimausten teko onnistuu reaaliaikaisesti paikasta riippumatta samalla tavalla kuin kiinteällä leimauspäätteellä. Kun leimaaminen voidaan tehdä reaaliaikaisesti paikasta riippumatta, saadaan monia yrityksen prosesseja tehostettua ja parannettua.

Reaaliaikaisen leimauksen suurimmat hyödyt:

  • Leimausten tarkkuus paranee
  • Resurssien jaon suunnittelu tehostuu
  • Leimauksista riippuvat toimenpiteet, kuten laskutus ja palkanmaksu nopeutuvat ja helpottuvat

 

Mitä web-leimaus ja mobiilileimaus tarkoittavat?

Mobiilileimauksessa mobiililaitteeseen, kuten älypuhelimeen, asennetaan ohjelmisto, jonka kautta työhön liittyvät leimaukset voidaan tehdä samalla tavalla kuin kiinteällä leimauspäätteellä. Web-leimauksessa puolestaan hyödynnetään selaimella avattavaa ohjelmaa. Sen avulla leimaukset voidaan tehdä millä tahansa laitteella, jolla saa avattua internetselaimen. Web-leimauksessa käytettäessä ei tarvitse asentaa käytettävään laitteeseen mitään, vaan leimausohjelma voidaan avata vaikka joka kerta eri laitteella. Toki pikalinkin asettaminen selaimeen helpottaa leimaamista.

Lue lisää mobiilileimauksen hyödyistä blogistamme Mobiili työajanseuranta modernin työkulttuurin tukena.

Milloin web- ja mobiilileimauksesta on hyötyä?

Suuret toimilaitokset ja varastonhallinta

Mobiilileimausta voidaan hyödyntää niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolella. Esimerkiksi suurissa toimilaitoksissa tai tehtaissa työntekijä voi joutua työtä tehdessään liikkumaan tehtaan sisällä. Kun hänellä on käytössään mobiililaite, jolla leimauksia voidaan tehdä, hänen ei tarvitse hakeutua kiinteän leimauspäätteen luo.

Tätä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi varastonhallinnassa: mobiilileimauksen avulla varastoon tuotavat ja sieltä haettavat tavarat saadaan kirjattua suoraan viivakoodin avulla. Näin voidaan vähentää manuaalista kirjanpitoa ja siitä johtuvien virheiden syntymistä.

Liikkuva työ ja paikannus

Web- ja mobiilileimaus on erityisen hyödyllistä liikkuvassa työssä. Liikkuvassa työssä työntekopaikka voi muuttua jopa joka päivä ja yhden päivän aikanakin työtä saatetaan tehdä useassa eri paikassa.

Liikkuvassa työssä web- ja mobiilileimauksen yhteydessä voidaan hyödyntää myös paikannusta. Sen avulla voidaan todentaa työn tekopaikka ja esim. ehdottaa työntekijälle hänen sijantiinsa perustuen asiakasta ja tehtävää työtä. Näin työn kirjaaminen muuttuu helpommaksi. Paikannuksesta on hyötyä myös sellaisissa tapauksissa, joissa on tarve todentaa, että tekopaikalla on käyty.

Liikkuvaa työtä tekevä työntekijä voi käydä vain harvoin vakituisella työpaikallaan, jossa kiinteä leimauslaite sijaitsee, esimerkiksi vain kahden viikon välein. Kun liikkuvan työntekijän kirjaukset tehdään harvoin, niistä riippuvat toimenpiteet, kuten tarkastaminen, laskutus ja palkanmaksu, viivästyvät.

 

Mikäli kiinnostuit liikkuvan työn hallinnasta sekä web- ja mobiilileimauksen mahdollisuuksista, lataa maksuton oppaamme “8 vinkkiä liikkuvien työntekijöiden hallintaan”. Oppaassa kerromme liikkuvan työn töiden hallintaan liittyvistä haasteista ja tarjoamme vinkkejä, joiden avulla yritys voi parantaa liikkuvien työntekijöiden töiden hallintaa ja saavuttaa hyötyjä, kuten kustannussäästöjä ja toiminnan suunniteltavuuden tehostumisen.

Web- ja mobiilileimaus