<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
forklift-835340_1280

Varastonhallinta vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. Yritys ei pysty toimimaan tehokkaasti jos sen varastoa hallitaan tehottomasti. Esimerkiksi myynti ja tuotanto ovat riippuvaisia siitä, että varaston tilasta on jatkuvasti saatavilla ajantasaista, paikkansapitävää ja helppolukuista tietoa. Tässä artikkelissa kerromme 4 vinkkiä, joiden avulla yritys voi tehostaa omaa varastonhallintaansa ja taata näin yrityksen eri osa-alueiden sujuvan toiminnan.

 

4 vinkkiä varastonhallinnan tehostamiseen:

 

1. Panosta tuotemerkintöihin

Jotta varastoa voidaan seurata ja hallinnoida, tulee tuotteet ja pakkaukset merkitä asianmukaisesti. Kun pakkauksissa on asianmukaiset merkinnät, nopeutuu tuotteiden käsittely kaikissa varastoinnin vaiheissa ja kalliit keräilyvirheet voidaan välttää. Tyypillisesti tuotemerkinnöissä käytetään viivakoodeja, mutta myös RFID-teknologia tekee tuloaan tälle alueelle. RFID-teknologia on jo laajasti käytössä mm. yritysten sisälogistiikassa.

 

2. Nopeutta keräilyyn ja täsmällisyyttä kirjauksiin kannettavilla päätteillä

Yksi merkittävimmistä varastonhallintaa ja keräilyä helpottavista tekijöistä ovat kannettavat tiedonkeruulaitteet. Ne kulkevat helposti keräilijän mukana hyllyjen välissä ja kirjaukset voidaan tehdä juuri siinä paikassa ja sillä hetkellä, kun tavaran tuonti tai keräily tapahtuu. Näin saadaan vähennettyä manuaalista työtä ja voidaan varmistaa, että tavaraan liittyvät kirjaukset tehdään oikein ja ne ovat ajan tasalla. Selainpohjaisia ohjelmistoja voidaan käyttää myös esimerkiksi tabletilla tai älypuhelimella. Lisäksi varastoissa paljon käytettäviin trukkeihin voidaan asentaa tiedonkeruupäätteet, jolloin kuljettaja pystyy tekemään kirjauksia trukin kyydistä käsin. Kannettavien päätteiden ansiosta päästään eroon myös paperilistojen tulostamisesta ja kanniskelusta. Kannettavalla päätteellä asiat nähdään suoraan näytöltä ja kirjaukset voidaan tehdä sitä mukaa, kun tavaraa keräillään. Näin helpotetaan työtä ja säästetään ympäristöä!

Lue lisää kannettavista päätteistä artikkelista Kustannussäästöjä varastonhallintaan mobiilipäätteillä.

 

3. Hyödynnä raportteja ja hälytysrajoja ostamisen optimoinnissa

Kustannustehottoman varastoinnin välttämiseksi varastonhallinnassa kannattaa hyödyntää varastonhallintajärjestelmässä asetettavia tuotekohtaisia hälytysrajoja. Tällöin nähdään, mikä tuote varastossa on loppumassa lähiaikoina ja järjestelmä osaa nostaa sitä halutun määrän ostotilaukselle. Näin tuotetta saadaan tilattua ennen kuin se ehtii loppua varastosta, eikä varastosaldoja tarvitse seurata jatkuvasti manuaalisesti tai tilata tuotteita varmuuden vuoksi reilusti varastoon.

Mikäli yrityksen menekki on säännönmukaista, voidaan ostamisen optimoinnissa hyödyntää menekkilaskentaa. Esimerkiksi kausituotannon menekkiä voidaan arvioida edellisten vuosien vastaavan ajanjakson menekin mukaan. Varastonhallintajärjestelmästä saadaan menekkilaskentaan tarvittavat raportit.

Lue myös, miksi varastonhallinnan kannattavuuteen panostaminen on tärkeää.

 

4. Valitse yrityksen tarpeisiin sopiva, käyttäjäystävällinen ohjelmisto

Varastonhallintajärjestelmä on usein asiakasriippuvainen tuote, jonka on tärkeää olla asiakkaan tarpeiden mukaan sovitettu. Sen ominaisuuksiin vaikuttavat asiakkaan varaston luonne ja käyttötarve. Esimerkiksi tuotantoyrityksen tarpeet eroavat valmistuotteita myyvästä yrityksestä. Tuotantoyrityksen varastoon saapuva raaka-aine, puolivalmisteet tai komponentit siirtyy tuotannon kautta loppuvarastoon ja lähetykseen, kun taas valmistuotteita myyvässä yrityksessä välivaiheita on vähemmän. Nämä kaksi vaativat varastonhallintajärjestelmältä erilaisia ominaisuuksia.

Lisäksi hyvän varastonhallintajärjestelmän tulee olla käyttäjäystävällinen ja riittävän helppokäyttöinen, jotta kaikki työntekijät osaavat käyttää sitä oikein ja turhilta virheiltä vältytään. Varastonhallinnan tietojen pitää olla selkeästi luettavissa järjestelmästä ja sen raporteilta.

 

Haluatko tietää lisää varastonhallinnan tehostamisesta?

Ota meihin yhteyttä tai lue lisää aiheesta maksuttomasta oppaastamme ”Kohti tehokkaampaa varastonhallintaa”. Oppaassa kerromme mm. yleisimmät syyt varastonhallinnan tehottomuuden takana sekä mitä ominaisuuksia hyvällä varastonhallintajärjestelmällä tulisi olla.

Ota yhteyttä