<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
mobilipäätteet varastonhallinnassa

Mobiilipäätteillä voidaan varastonhallinnassa tarkoittaa niin perinteisiä kannettavia päätteitä kuin älypuhelimia. Mobiilipäätteet ovat langattomia päätteitä, jotka kulkevat varastotyöntekijöiden mukana varaston lattialla ja mahdollistavat lattiatason toimintojen päivittämisen osaksi varastonhallinnan pääjärjestelmää. Mutta mitä hyötyjä mobiilipäätteistä on tämän lisäksi? Entä miten mobiilipäätteiden hankinta tuottaa yritykselle merkittäviä kustannussäästöjä pitkässä juoksussa?

    

Miten mobiilipäätteet varastonhallinnassa toimivat?

Mobiilipäätteiden yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on viivakoodin luku. Kannettavissa päätteissä tätä tarkoitusta varten on erillinen viivakoodinlukija, mutta älypuhelimissa ominaisuuden korvaa laitteiden kamerat. Varaston tuotteet on useimmiten merkitty viivakoodilla ja nimikkeellä. Seuraamalla nimikkeitä yritys pystyy tarkkailemaan kaikkia tapahtumia varastossa aina varastosaldoista nimikkeiden kiertoaikaan, jotta varasto-arvon optimointi olisi paras mahdollinen.

Tavaran sijainti varastossa - Kannattaa miettiä etukäteen miten tavarat sijoitetaan varastoon. Tuotteiden sijoittelulla saattaa myös olla merkitystä tehokkaan ajankäytön kannalta. Tuotteet, jotka liikkuvat nopeasti, kannattaa sijoittaa varastossa lähelle lähettämöä ja vastaanottoa. Huonosti liikkuvat tuotteet voidaan puolestaan varastoida kauemmaksi. Näin voidaan vähentää tavaroiden tuontiin ja hakuun käytettyä kokonaisaikaa.

Tavaran vastaanotto Mihin uusi vastaanotettu tavara sijoitetaan? Tavaran vastaanoton ja varastoinnin yhteydessä varastotyöntekijä voi lukea tavaroiden nimikkeet lukemalla tuotteen viivakoodin tai syöttämällä nimikekoodin käsin jos viivakoodia ei ole. Varaston toimivuuden takia tuotteet kannattaa viivakoodittaa, se nopeuttaa ja helpottaa tuotteiden käsittelyä ja vähentää virheitä.

Hyllytys  Kun tavara on viivakooditettu, on se helppo hyllyttää. Periaatteita on useita, mutta yleensä tavaralla on paikka jonne se viedään, mobiilipääte kertoo sen hyllytyksen yhteydessä.  Luetaan tavaran viivakoodi, pääte kertoo hyllypaikan, hyllytetään tuote lukemalla hyllypaikan viivakoodin ja tuote on siirtynyt varastoon. Tämä tapa on usein käytössä kun tavara on pienikokoista ja säilytys hyllyssä esim. laatikossa Toinen tapa on viedä tavara sille varatulle alueelle ja hyllyttää se tyhjään hyllypaikkaan. Tämä on käytössä kun tavarat ovat suurikokoisia ja vievät hyllypaikan tai osan siitä. Luetaan tavaran viivakoodi, pääte kertoo aluetunnuksen, viedään tavara alueelle ja luetaan hyllypaikka mihin tavara hyllytetään. Näin jo hyllytyksessä tuotteen sijainnista tulee reaaliaikaisesti merkintä järjestelmään, eikä tuotteen sijainnin kirjaaminen jää pelkän muistin tai helposti hukkuvan paperilapun varaan.

Inventointi – Mitä nimikkeitä varastosta löytyy ja kuinka paljon? Varastotyöntekijä voi inventoida tuotteet kävelemällä tietyn hyllyvälin ja skannaamalla tuotteiden viivakoodit mobiilipäätteellä. Mobiilipäätteiden avulla inventointia ei tarvitse tehdä enää suururakkana vain kerran vuodessa, vaan inventoinnista voi tulla jatkuva toimenpide. Jatkuvana toimenpiteenä inventoinnilla saadaan jatkuvasta reaaliaikaista tietoa varaston arvosta ja mahdollisesta hävikistä.

Keräily ja toimitukset – Missä vaiheessa tilaus menee? Mitä tavaroita yksittäiseen tilaukseen kuului? Mitä tuotteita tuli kerätä tuotantoon? Mobiilipääte tuo reaaliaikaisuuden osaksi toimitusprosessia. Kun tilaus tulee, sen tila käsittelystä kuljetukseen ja varastosta poistumiseen on koko ajan tiedossa. Lisäksi mobiilipäätteellä voidaan vaikuttaa toimituksen oikeellisuuteen – tuotteiden kerääminen ei jää enää inhimillisten virheiden varaan, kun keräämisessä hyödynnetään viivakoodien lukemista. Kun tuotteen tiedot luetaan viivakoodista paperin sijaan, on valittu tuote aina joko väärä tai oikea, eikä tilausten keräyksissä voi tulla lukemiseen liittyviä väärinkäsityksiä.

Lue lisää varastonhallinnan tehostamisesta blogista 4 vinkkiä tehokkaampaan varastonhallintaan.

Miten hyödyt näkyvät käytännössä?

Kun osa perinteisesti paperilla pyöritettävästä työstä siirretään mobiilipäätteille, tarvitaan vähemmän henkilöstöä hallinnoimaan varastoa. Lisäksi varastonhallinta nopeutuu ja tarkentuu merkittävästi, eli yritys säästää inhimillisten virheiden korjauksiin aiemmin kuluneesta ajasta. Kun yrityksen varastonarvo on koko ajan selvillä, voi yritys myös harjoittaa kannattavaa tilaamista ja varastosaldon ylläpitoa, jolloin hitaasti liikkuvat tuotteet eivät jää turhaan keräämään pölyä nurkkiin ja tuomaan ylimääräisiä kustannuksia yritykselle hukkaan heitetyn tilan muodossa. Mobiilipäätteiden avulla yritys saa kerättyä helposti tietoa, joka tukee varastonkierron optimointia mahdollisimman ja varaston arvon pienentämistä.

Lue myös, millaisia eroja kannettavilla päätteillä ja älypuhelimilla on varastonhallinnassa.

Mobiilipäätteiden merkittävimmät hyödyt ovat siis:

  • Reaaliaikaisuus – tieto kaikista varastonhallinnan toimenpiteistä välittyy reaaliaikaisesti varastonhallinnan pääjärjestelmään. Myös esimerkiksi toimitusten seuraaminen muuttuu reaaliaikaiseksi.
  • Tarkkuus – varastonhallinnan perinteisimpiä ja merkittävimpiä ongelmia on aina ollut se, ettei varaston nimikkeet ole ajantasaisia. Nimikkeiden ajantasaisuutta on tärkeää hallita, koska ne kertovat tarkkaan, kuinka paljon tavaraa on ja missä ne varastossa ovat. Mobiilipäätteiden tarkkuus mahdollistaa nimikkeiden tarkan paikantamisen ja määrän laskemisen varastosta.
  • Tehokkuus – mobiilipäätteiden avulla varastonhallinnan toiminta on reaaliaikaista ja tarkkaa joka johtaa myös prosessien nopeutumiseen turhien välivaiheiden poistuessa. Varastopääte auttaa esimerkiksi. paikantamaan tavarat varastossa nopeammin, vähemmillä henkilöresursseilla – eli huomattavasti tehokkaammin.

 

Mobiilipäätteet tehostavat myös toimitusketjua

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen – ja odotukset ovat muuttuneet viime vuosina. Asiakkaat odottavat yhä kattavammin tietoa siitä, missä heidän tilauksensa menevät ja myös toimitusten keston odotetaan kehittyneen aiempaa nopeammaksi. Toimitusnopeus voi parhaimmillaan toimia myös päättävänä tekijänä ostopäätöstä tehtäessä. Siksi yrityksillä tulee olla luotettava ja reaaliaikainen tieto siitä, onko tilattavaa tuotetta varastossa sekä missä vaiheessa tuote on siirretty varastosta toimitukseen. Mobiilipääte on logistisesti järkevä ratkaisu, jolla tehokas toimitus saadaan taattua ja vastattua siten asiakkaiden uusiin tottumuksiin.

Haluatko lisätietoja?

Kiinnostuitko varastonhallinnasta ja sen tehostamisesta? Lataa maksuton oppaamme ”kohti tehokkaampaa varastonhallintaa” tai ota meihin yhteyttä – autamme sinua tuomaan varastonhallintasi nykypäivään ja tekemään siitä entistä kannattavamman osa-alueen yrityksellenne.

Kustannussääsröjä varastonhallintaan langattomilla päätteillä