<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2090076874606890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Työn tekeminen on muuttunut muutamassa vuodessa merkittävästi. Yhä useampi pystyy tekemään työnsä ajasta ja paikasta riippumatta. Myös työaikalakiin on tullut muutoksia, jotka tukevat modernia ja joustavaa työkulttuuria. Näistä yksi merkittävä lisäys on työaikalakiin tullut määritelmä joustotyöajasta.

JOUSTOTYÖAIKA - mistä on kyse?

Joustotyöaika kirjattiin vuoden 2020 alussa voimaan tulleeseen lakiin uutena asiana. Aiempi työaikalaki ei ottanut siihen kantaan, mutta lisäys helpottaa merkittävästi joustavaan työhön liittyvää sopimista. 

Työaikalain mukaan joustotyöajasta on kyse silloin kun vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Työnantaja määrittelee tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet, jonka mukaan työntekijä saa sovittujen työpäivien puitteissa sijoittaa työaikansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja valita työntekopaikan vapaasti. On kuitenkin otettava huomioon ettei työaika sijoitu klo. 23-06 väliselle ajalle ja että työaikalain määrittämä viikkolepo toteutuu. Jos on sovittu, että joustotyötä voi tehdä sunnuntaina, tulee siitä maksaa sunnuntaityölisä.  

Jotta joustotyö ei päätyisi lisäämään työaikaa vaan mahdollistamaan vapaamman sijoittelun, säännöllisen viikkotyöajan tulee olla enintään keskimäärin 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana.

Voit lukea lisätietoja joustotyöajasta Työsuojelun sivuilta >>

TYÖAJANSEURANTA - miten työajanseurannan tulee huomioida uuden työaikalain käytänteet?

Joustotyö mahdollistaa osan työn tekemisestä ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin yrityksen työajanseurannankin tulee toimia samoilla ehdoilla.  Mobiili työajanseuranta kulkee työntekijän mukana, mahdollistaen työajan leimaamisen helposti myös perinteisen työntekopaikan ulkopuolella. 

Työajanseuranta tuottaa yritykselle tärkeää dataa tueksi liiketoiminnan tehostamiseen, mutta joustotyöhön soveltuvaa työajanseurantaratkaisun hankintaa puoltaa myös lain asettama velvoite työajanseurannalle. Yrityksen tulee turvata työntekijöiden oikeudet työaikalakiin liittyen, joka ei onnistu ilman erilaisiin työmuotoihin soveltuvaa seurantaratkaisua. Lisäksi seuranta palvelee myös etätyöntekijää itseään - voit lukea HR viestin artikkelin tavoitteiden ja seurannan roolista etätöissä täällä

Haluatko lisätietoja?

LATAA OPAS: MOBIILI TYÖAJAN- JA TÖIDEN SEURANTA

Mobiili työajan- ja töiden seuranta on erinomainen työkalu etätyön johtamiseenMiten mobiili työajan- ja töiden seuranta voi helpottaa työntekijöidesi työkirjauksia etätyössä? Entä millainen vaikutus sillä voidaan saavuttaa etätiimin johtamiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin? Miten mobiili työajan- ja töiden seuranta tukee vuoden alussa voimaan astunutta joustotyölakia? Lataa maksuton oppaamme ja nappaa vinkit työntekijöidesi etä- ja joustotyöskentelyn tukemiseen. 

Lataa opas >>

 

Jos haluat lisätietoja mobiilista työajanseurannasta tai työajanseurannasta yleisesti, ota meihin yhteyttä - asiantuntijamme auttavat sinua mielellään. Sinua voisi kiinnostaa myös seuraavat materiaalimme aiheesta: